Boodschap aan de aandeelhouders

SEO image

“Al meer dan 150 jaar investeren we in geïntegreerde en onafhankelijke financiële expertise om de risico's en opportuniteiten van een wereld in voortdurende verandering te begrijpen.”

Lees de volledige boodschap aan de aandeelhouders
image

Kerncijfers

Netto-inkomsten

in miljoen EUR

559.0

+2,44%


2021: 545,7

Brutobedrijfswinst

in miljoen EUR

106.7

-15,72%


2021: 126,6

Geconsolideerde nettowinst

in miljoen EUR

76.4

+60,5%


2021: 47,6

Medewerkers

in voltijdse equivalenten

1469


2021: 1.468

Kapitaalstructuur op 31.12.2022

51,46% 20,86% 22,60% 1,65% 3,40%

DSDC*

Petercam Invest*

Financiële partners

Management en medewerkers

Autocontrole

Totaal aantal aandelen: 10.842.209

Verdeling van de inkomsten per bedrijfsactiviteit**

46% 24% 14% 16%

Private Banking (inclusief kredieten en Private Equity)

Institutional Asset Management

Asset Services

Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets)

Totale activa van cliënten

(in miljard EUR)

20222021
BrutoNetto*BrutoNetto*
Activa onder beheer **59,659,669,869,8
Activa onder administratie ***49,28,159,69,7
Activa in bewaring ****92,63,4112,36,5
Totale activa van cliënten71,186,0

* Exclusief dubbeltellingen.
** Beheer- en kredietdiensten.
*** Administratieve diensten, inclusief administratie van beleggingsfondsen, fondsenboekhouding, fondsendomiciliëring, registratie en oprichting van nieuwe fondsen, transferagent, enz.
**** Bewaardiensten, inclusief registratie, aanhouding en bewaring via effecten- en cashrekeningen.

Verdeling medewerkers per land

(in voltijdse equivalenten)

31.12.202231.12.2021
België*1.002984
Luxemburg390372
Frankrijk7487
Zwitserland325

* Inclusief de bijkantoren in Duitsland, Italië, Nederland en Spanje.

keyFigures image

Raad van bestuur

Voorzitter van de raad van bestuur

Gilles Samyn*

Uitvoerend Bestuurder / Voorzitter van het Directiecomité

Hugo Lasat

Bestuurders / leden van het directiecomité

Nathalie Basyn

Sabine Caudron

Filip Depaz

Gilles Firmin

François Wohrer

Bestuurders

Yvan De Cock*

Thomas Demeure

Jean-Baptiste Douville de Franssu

Tamar Joulia-Paris

Jean-Marie Laurent Josi

Jacques-Martin Philippson

Sylvie Rémond*

Kathleen Ramsey*

Frank van Bellingen


*Onafhankelijk bestuurder

image

Markante feiten

Private Banking

35,2 miljard euro onder beheer (bruto)

15,2 miljard euro aan duurzame en verantwoorde beleggingen in België

Relatieve outperformance van patrimoniale fondsen en portefeuilles met defensieve profielen en gemengde rendementen voor meer dynamische profielen

Focus op klantenservice:

Persoonlijke service van meer dan 150 private bankers en 75 experts

Verdere segmentering om de juiste service aan de juiste cliënt aan te bieden

Modernisering van onze IT-infrastructuur met de lancering van een nieuw core banking system

Verdere verbetering van onze mobiele applicatie My Degroof Petercam via nieuwe functionaliteiten

Integratie van de duurzaamheidsvoorkeuren van cliënten in een overeenkomstig duurzaam aanbod conform MiFID II

Verdere verankering van onze risicocultuur dankzij een verbeterd intern controlekader

Innovatieve diensten die onze commerciële activiteiten bevorderen:

Geslaagde lancering van de Small Cap Transaction Advisory desk voor advies aan Family Business Owners

Verdere ontwikkeling van onze internationale hub in Luxemburg voor het cliëntensegment UHNWI (Ultra High Net-Worth Individual) in markten zoals Portugal, Nederland en Canada

Regelmatige begeleiding van cliënten bij filantropische projecten

Kredieten

Totale kredietlijnenportefeuille van 2,6 miljard euro, een nettostijging van 8% ten opzichte van 2021

Uitbreiding van het kredietaanbod aan Spaanse, Nederlandse en Portugese cliënten als alternatief voor traditionele hypothecaire kredieten via onze dochteronderneming in Luxemburg

Geen geboekte verliezen en behoud van de kwaliteit van de kredietenportefeuille

Energieprestatie van onroerende goederen en klimaat- en milieurisico’s voortaan geïntegreerd in het kredietbeleid

Private Equity

Sterke rendementen van de private equityfondsen ondanks het ongunstige macro-economisch klimaat en de daling van de beursgenoteerde financiële markten

Opnieuw een uitstekende commerciële dynamiek doorheen het hele jaar met vijf nieuwe private plaatsingen

Bijna 200 miljoen euro toegezegd aan nieuwe feeder-fondsen die toegang bieden tot diverse buy-out en secundaire strategieën, waaronder twee nieuwe partnerships met gerenommeerde internationale managers gespecialiseerd in digitale transformatie en gezondheidszorg

Gestage uitrol van de recente fondsen, met talrijke operaties die verband houden met de levenscyclus van de fondsen, zoals nieuwe stortingsverzoeken, maar ook uitkeringen voor meer mature projecten

Afronding van een innovatief Vintage Fund-project, met als doel om via één gediversifieerd fonds toegang te bieden tot de meeste private equity-fondsen die door Degroof Petercam over de periode van één jaar werden geselecteerd

Investment Banking

Meer dan 70 adviesmandaten in fusies & overnames, kapitaalmarktactiviteiten en analyses, een bevestiging van onze positie als leidende investeringsbank voor middelgrote ondernemingen

50 M&A- en adviesopdrachten, waarvan 25 in België en 25 in Frankrijk, voor een totaalbedrag van 23,6 miljard euro:

35 M&A-transacties, waaronder de verkoop van Dassy aan Dovesco, Ellimetal aan LRM, groep Mestdagh aan groep Les Mousquetaires/Intermarché, Tobania aan Sopra Steria en van Wako aan het consortium Oraxys-BGL BNP Paribas, de overname van de wateractiviteiten van Suez door het consortium Veolia en het consortium Meridiam-GIP-CDC/CNP Assurances, de overname van Univet door Infravia Environnement en zeven overnames van laboratoria voor Biogroup

Verschillende fairness opinions of adviesopdrachten in het kader van openbare overname- of fusiebiedingen (CFE/DEME, Tessenderlo/Picanol in België, Groupe Rousselet (Ada) en Prodware in Frankrijk)

Aanzienlijke stijging van het aantal aandelentransacties, ondanks een beduidende daling in Europa en in het bijzonder in de Benelux: 11 transacties, voornamelijk in de gezondheids- en vastgoedsector, en versnelde bookbuilding van nieuwe (Avantium, Carmat, Intervest Offices & Warehouses, Oxurion, Sequana Medical) of bestaande (Xior) aandelen.

10 transacties op de obligatiemarkten, een bevestiging van onze tweede plaats in de EMEA-regio voor private plaatsingen volgens Dealogic:

Private plaatsingen voor Ascencio en Cofinimmo en openbare obligatieleningen voor Atenor en Vandemoortele in België

Financieringstransacties voor Cristal Union, Keyrus en Pierre & Vacances in Frankrijk

Sterk jaar voor stock-options & incentive plans en aanwerving van nieuw talent na om personeelsverloop in het team op te vangen

Verdere toename van de derivatenactiviteit via de versterkte samenwerking met DPAM, die nieuwe inkomsten genereerde

Organisatie van conferenties waarbij meer dan 50 bedrijven tijdens zo’n 1.800 meetings in contact kwamen met ruim 160 investeerders

Uitbreiding van de aandelencoverage tot 220 bedrijven dankzij een strategisch partnerschap met IDMidCaps

Top vijf in de categorie Benelux Equity Research in de Extel Survey Results uitgevoerd door Reuters

Toegenomen activiteit op de trading desk (aandelen & obligaties), met name dankzij onze verhoogde zichtbaarheid in het buitenland

Versterking van de teams en technische middelen in de marktzaal om de alsmaar complexere omgeving op te vangen

Eerste Belgische lid van het Sustainable Trading-platform, dat ESG-praktijken in de financiële dienstverlening bevordert

Institutional Asset Management (DPAM)

(Bruto) beheerd vermogen van 42,1 miljard euro, een daling die voornamelijk markteffecten weerspiegelt

Stijging van de nettokapitaalinstroom met 2,1% bij institutionele cliënten en daling van 3,9% bij distributiepartners

Bevestiging van onze referentiepositie in België in combinatie met een aanhoudende sterke internationale groei

Lancering van twee nieuwe strategieën in opkomende markten, voortbouwend op onze bestaande expertise en de joint-venture in Hongkong

Benoeming van een nieuw bestuurslid met Technologie en Data als verantwoordelijkheid alsook de uitvoering van innovatieve en ambitieuze proefprojecten in samenwerking met fintech-partners

Aandacht voor de opvolging door de volgende generatie met de benoeming van twee high potentials tot adjunct-directeur van de bijkantoren in Madrid en Milaan, waarmee bovendien de internationale ontwikkeling wordt bevestigd

91% van de (bruto) DPAM-fondsen in Artikel 8 en 9

Toetreding tot het Net Zero Asset Managers-initiatief (NZAMI) in maart 2022 ter benadrukking van ons engagement voor de klimaatzaak

Betrokken partner van de Belgian Impact Week, waarbij de sector een sleutelrol speelt bij het overbruggen van de kloof tussen impact investment en traditioneel vermogensbeheer

Deelname aan 706 aandeelhouders-vergaderingen en bijdrage aan 10.303 resoluties

Lancering van 59 officiële engagements-initiatieven, waarvan 45 ter verdediging van fundamentele waarden en 14 in het kader van controverses

Verdere uitvoering van de SFDR-maatregelen (Sustainable Financial Disclosure Regulation) binnen het Europese kader voor duurzame financiering

Asset Services

49,2 miljard euro aan activa onder administratie in Luxemburgse en Belgische fondsen (UCITS en AIF), belegd in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde activa

Rationalisering van het fondsengamma van DPAM in twee grote vlaggenschipfondsen: DPAM B (België) en DPAM L (Luxemburg)

Ontwikkeling van nieuwe markten met de nadruk op Zuid-Europese landen, en in het bijzonder Spanje

Groei van 16% van de totale toezeggingen in private equity-fondsen onder administratie tot 1,2 miljard euro na de lancering van drie nieuwe private equity-investeringsvehikels

Maatschappelijk engagement

Maatschappelijk engagement van medewerkers:

160 deelnemers aan ons microdonatie-programma, dat meer dan 30.000 euro opleverde voor drie sociale restaurants (Resto du Coeur in België en Frankrijk en Stëmm von der Strauss in Luxemburg)

200 deelnemers aan onze Solidarity Days, waarbij collega’s 19 sociale of milieu-initiatieven tijdens hun werktijd ondersteunden

10.290 euro opgehaald voor de Stichting tegen Kanker via een fietstocht van de wielerploeg van Degroof Petercam

300.000 euro steun gespreid over een periode tot 2029 aan Story-me om in Brusselse beroepsscholen ondernemersvaardigheden te stimuleren

Oprichting van een impact investment-comité om de private equity-investeringen van de stichting af te stemmen op haar maatschappelijke doelstellingen voor werkgelegenheid

Toekenning van één miljoen euro, aangevuld met extra coaching gespreid over vijf jaar, aan Activ’Action, een Franse organisatie die ook België werkzoekenden begeleidt om hun werkloosheidsperiode aan te wenden om nieuwe vaardigheden aan te leren en zich te kunnen heroriënteren en persoonlijk ontwikkelen

Publicatie van het Impactrapport van de Degroof Petercam Stichting

75.000 euro steun voor de Research & Study case Ex Tax and the inclusive circular economy, over de mogelijkheden en effecten van een fiscale hervorming in België. Het kadert ook in de Green Deal, die investeringen voorschrijft in nieuwe tewerkstelling nodig voor een groene en duurzame economie

Organisatie van een cliëntenevenement in aanwezigheid van filosoof Charles Pépin en de twee laureaten van de Stichting (Emilie Schmitt van Activ’Action en Matthieu Dardaillon van Ticket for Change), met als thema ‘De wereld veranderen, utopisch of realistisch?’

Actieve bevordering van filantropie in België en Europa via het netwerk van European Venture Philanthropy, Philea, de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen, European Community of Practice on Impact Management en het Grantmakers-collectief in Frankrijk

Private Banking

35,2 miljard euro onder beheer (bruto)

15,2 miljard euro aan duurzame en verantwoorde beleggingen in België

Relatieve outperformance van patrimoniale fondsen en portefeuilles met defensieve profielen en gemengde rendementen voor meer dynamische profielen

Focus op klantenservice:

Persoonlijke service van meer dan 150 private bankers en 75 experts

Verdere segmentering om de juiste service aan de juiste cliënt aan te bieden

Modernisering van onze IT-infrastructuur met de lancering van een nieuw core banking system

Verdere verbetering van onze mobiele applicatie My Degroof Petercam via nieuwe functionaliteiten

Integratie van de duurzaamheidsvoorkeuren van cliënten in een overeenkomstig duurzaam aanbod conform MiFID II

Verdere verankering van onze risicocultuur dankzij een verbeterd intern controlekader

Innovatieve diensten die onze commerciële activiteiten bevorderen:

Geslaagde lancering van de Small Cap Transaction Advisory desk voor advies aan Family Business Owners

Verdere ontwikkeling van onze internationale hub in Luxemburg voor het cliëntensegment UHNWI (Ultra High Net-Worth Individual) in markten zoals Portugal, Nederland en Canada

Regelmatige begeleiding van cliënten bij filantropische projecten

Kredieten

Totale kredietlijnenportefeuille van 2,6 miljard euro, een nettostijging van 8% ten opzichte van 2021

Uitbreiding van het kredietaanbod aan Spaanse, Nederlandse en Portugese cliënten als alternatief voor traditionele hypothecaire kredieten via onze dochteronderneming in Luxemburg

Geen geboekte verliezen en behoud van de kwaliteit van de kredietenportefeuille

Energieprestatie van onroerende goederen en klimaat- en milieurisico’s voortaan geïntegreerd in het kredietbeleid

Private Equity

Sterke rendementen van de private equityfondsen ondanks het ongunstige macro-economisch klimaat en de daling van de beursgenoteerde financiële markten

Opnieuw een uitstekende commerciële dynamiek doorheen het hele jaar met vijf nieuwe private plaatsingen

Bijna 200 miljoen euro toegezegd aan nieuwe feeder-fondsen die toegang bieden tot diverse buy-out en secundaire strategieën, waaronder twee nieuwe partnerships met gerenommeerde internationale managers gespecialiseerd in digitale transformatie en gezondheidszorg

Gestage uitrol van de recente fondsen, met talrijke operaties die verband houden met de levenscyclus van de fondsen, zoals nieuwe stortingsverzoeken, maar ook uitkeringen voor meer mature projecten

Afronding van een innovatief Vintage Fund-project, met als doel om via één gediversifieerd fonds toegang te bieden tot de meeste private equity-fondsen die door Degroof Petercam over de periode van één jaar werden geselecteerd

Investment Banking

Meer dan 70 adviesmandaten in fusies & overnames, kapitaalmarktactiviteiten en analyses, een bevestiging van onze positie als leidende investeringsbank voor middelgrote ondernemingen

50 M&A- en adviesopdrachten, waarvan 25 in België en 25 in Frankrijk, voor een totaalbedrag van 23,6 miljard euro:

35 M&A-transacties, waaronder de verkoop van Dassy aan Dovesco, Ellimetal aan LRM, groep Mestdagh aan groep Les Mousquetaires/Intermarché, Tobania aan Sopra Steria en van Wako aan het consortium Oraxys-BGL BNP Paribas, de overname van de wateractiviteiten van Suez door het consortium Veolia en het consortium Meridiam-GIP-CDC/CNP Assurances, de overname van Univet door Infravia Environnement en zeven overnames van laboratoria voor Biogroup

Verschillende fairness opinions of adviesopdrachten in het kader van openbare overname- of fusiebiedingen (CFE/DEME, Tessenderlo/Picanol in België, Groupe Rousselet (Ada) en Prodware in Frankrijk)

Aanzienlijke stijging van het aantal aandelentransacties, ondanks een beduidende daling in Europa en in het bijzonder in de Benelux: 11 transacties, voornamelijk in de gezondheids- en vastgoedsector, en versnelde bookbuilding van nieuwe (Avantium, Carmat, Intervest Offices & Warehouses, Oxurion, Sequana Medical) of bestaande (Xior) aandelen.

10 transacties op de obligatiemarkten, een bevestiging van onze tweede plaats in de EMEA-regio voor private plaatsingen volgens Dealogic:

Private plaatsingen voor Ascencio en Cofinimmo en openbare obligatieleningen voor Atenor en Vandemoortele in België

Financieringstransacties voor Cristal Union, Keyrus en Pierre & Vacances in Frankrijk

Sterk jaar voor stock-options & incentive plans en aanwerving van nieuw talent na om personeelsverloop in het team op te vangen

Verdere toename van de derivatenactiviteit via de versterkte samenwerking met DPAM, die nieuwe inkomsten genereerde

Organisatie van conferenties waarbij meer dan 50 bedrijven tijdens zo’n 1.800 meetings in contact kwamen met ruim 160 investeerders

Uitbreiding van de aandelencoverage tot 220 bedrijven dankzij een strategisch partnerschap met IDMidCaps

Top vijf in de categorie Benelux Equity Research in de Extel Survey Results uitgevoerd door Reuters

Toegenomen activiteit op de trading desk (aandelen & obligaties), met name dankzij onze verhoogde zichtbaarheid in het buitenland

Versterking van de teams en technische middelen in de marktzaal om de alsmaar complexere omgeving op te vangen

Eerste Belgische lid van het Sustainable Trading-platform, dat ESG-praktijken in de financiële dienstverlening bevordert

Institutional Asset Management (DPAM)

(Bruto) beheerd vermogen van 42,1 miljard euro, een daling die voornamelijk markteffecten weerspiegelt

Stijging van de nettokapitaalinstroom met 2,1% bij institutionele cliënten en daling van 3,9% bij distributiepartners

Bevestiging van onze referentiepositie in België in combinatie met een aanhoudende sterke internationale groei

Lancering van twee nieuwe strategieën in opkomende markten, voortbouwend op onze bestaande expertise en de joint-venture in Hongkong

Benoeming van een nieuw bestuurslid met Technologie en Data als verantwoordelijkheid alsook de uitvoering van innovatieve en ambitieuze proefprojecten in samenwerking met fintech-partners

Aandacht voor de opvolging door de volgende generatie met de benoeming van twee high potentials tot adjunct-directeur van de bijkantoren in Madrid en Milaan, waarmee bovendien de internationale ontwikkeling wordt bevestigd

91% van de (bruto) DPAM-fondsen in Artikel 8 en 9

Toetreding tot het Net Zero Asset Managers-initiatief (NZAMI) in maart 2022 ter benadrukking van ons engagement voor de klimaatzaak

Betrokken partner van de Belgian Impact Week, waarbij de sector een sleutelrol speelt bij het overbruggen van de kloof tussen impact investment en traditioneel vermogensbeheer

Deelname aan 706 aandeelhouders-vergaderingen en bijdrage aan 10.303 resoluties

Lancering van 59 officiële engagements-initiatieven, waarvan 45 ter verdediging van fundamentele waarden en 14 in het kader van controverses

Verdere uitvoering van de SFDR-maatregelen (Sustainable Financial Disclosure Regulation) binnen het Europese kader voor duurzame financiering

Asset Services

49,2 miljard euro aan activa onder administratie in Luxemburgse en Belgische fondsen (UCITS en AIF), belegd in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde activa

Rationalisering van het fondsengamma van DPAM in twee grote vlaggenschipfondsen: DPAM B (België) en DPAM L (Luxemburg)

Ontwikkeling van nieuwe markten met de nadruk op Zuid-Europese landen, en in het bijzonder Spanje

Groei van 16% van de totale toezeggingen in private equity-fondsen onder administratie tot 1,2 miljard euro na de lancering van drie nieuwe private equity-investeringsvehikels

Maatschappelijk engagement

Maatschappelijk engagement van medewerkers:

160 deelnemers aan ons microdonatie-programma, dat meer dan 30.000 euro opleverde voor drie sociale restaurants (Resto du Coeur in België en Frankrijk en Stëmm von der Strauss in Luxemburg)

200 deelnemers aan onze Solidarity Days, waarbij collega’s 19 sociale of milieu-initiatieven tijdens hun werktijd ondersteunden

10.290 euro opgehaald voor de Stichting tegen Kanker via een fietstocht van de wielerploeg van Degroof Petercam

300.000 euro steun gespreid over een periode tot 2029 aan Story-me om in Brusselse beroepsscholen ondernemersvaardigheden te stimuleren

Oprichting van een impact investment-comité om de private equity-investeringen van de stichting af te stemmen op haar maatschappelijke doelstellingen voor werkgelegenheid

Toekenning van één miljoen euro, aangevuld met extra coaching gespreid over vijf jaar, aan Activ’Action, een Franse organisatie die ook België werkzoekenden begeleidt om hun werkloosheidsperiode aan te wenden om nieuwe vaardigheden aan te leren en zich te kunnen heroriënteren en persoonlijk ontwikkelen

Publicatie van het Impactrapport van de Degroof Petercam Stichting

75.000 euro steun voor de Research & Study case Ex Tax and the inclusive circular economy, over de mogelijkheden en effecten van een fiscale hervorming in België. Het kadert ook in de Green Deal, die investeringen voorschrijft in nieuwe tewerkstelling nodig voor een groene en duurzame economie

Organisatie van een cliëntenevenement in aanwezigheid van filosoof Charles Pépin en de twee laureaten van de Stichting (Emilie Schmitt van Activ’Action en Matthieu Dardaillon van Ticket for Change), met als thema ‘De wereld veranderen, utopisch of realistisch?’

Actieve bevordering van filantropie in België en Europa via het netwerk van European Venture Philanthropy, Philea, de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen, European Community of Practice on Impact Management en het Grantmakers-collectief in Frankrijk

image

Activiteiten

ActiviteitenBelgiëLuxemburgFrankrijkSpanjeNederlandZwitserlandDuitslandItaliëHong KongCanada
Private Banking
Institutional Asset Management
Investment Banking
Asset Services

België

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Luxemburg

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Frankrijk

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Spanje

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Nederland

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Zwitserland

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Duitsland

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Italië

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Hong Kong

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Canada

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

Spanje

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Zwitserland

Degroof Petercam Asset Management Suisse Sarl

20, Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

T +41 22 929 72 23

Duitsland

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Italië

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Hong Kong

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Canada

Bank Degroof Petercam Luxembourg S.A., Canada Representative Office

Unité 300 , 288, Rue Saint-Jacques Ouest
Montréal | H2Y 1N1
Canada

T +1 514 312 33 66

image

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te personaliseren en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Een cookie is een kleine gegevensset die door een website wordt verstuurd naar een webbrowser en die lokaal wordt opgeslagen op de computer of het elektronisch apparaat van de bezoeker waarop de browser werkt. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

Indien u (bepaalde) cookies uitschakelt, kunnen wij niet garanderen dat de website volledig functioneel is en/of dat u toegang zult zal hebben tot alle functionaliteiten van onze website.