Bericht aan de aandeelhouders

SEO image

"De coronacrisis die we samen hebben doorgemaakt heeft ons dichter bij onze medewerkers en cliënten gebracht en maakte nogmaals duidelijk hoezeer wij als organisatie gericht zijn op mensen."

Lees het volledige bericht aan de aandeelhouders
image

« Het duurzaamheidstraject dat we 20 jaar geleden zijn gestart, heeft mij alleen maar gesterkt in mijn overtuiging dat een duurzame sociale aanpak en financieel rendement op lange termijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. »

Hilde De Jaeger, Head of Institutional Sales Mandates Belgium (DPAM)

Kerncijfers

Netto-inkomsten

in miljoen EUR

545.7

+16%


2020: 469,2

Brutobedrijfswinst

in miljoen EUR

126.6

+53%


2020: 83,0

Nettobedrijfswinst na belastingen

in miljoen EUR

94.9

+53%


2020: 62,2

Geconsolideerde nettowinst

in miljoen EUR

47.6

+19%


2020: 40,1

Medewerkers

in voltijdse equivalenten

1468


2020: 1.404

Kapitaalstructuur op 31.12.2021

51,46% 20,84% 22,34% 1,96% 3,40%

DSDC*

Petercam Invest*

Financiële partners

Management en medewerkers

Autocontrole

Totaal aantal aandelen: 10.842.209

Verdeling van de inkomsten per bedrijfsactiviteit**

44% 26% 14% 16%

Private Banking (inclusief kredieten en Private Equity)

Asset Management

Asset Services

Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets)

Kerncijfers

Totale activa van cliënten

(in miljard EUR)

20212020
BrutoNetto*BrutoNetto*
Activa onder beheer **69,869,860,860,8
Activa onder administratie ***59,69,751,78,4
Activa in bewaring ****112,36,598,45,8
Totale activa van cliënten86,075,0

* Exclusief dubbeltellingen.
** Beheer- en kredietdiensten.
*** Administratieve diensten, inclusief administratie van beleggingsfondsen, fondsenboekhouding, fondsendomiciliëring, registratie en oprichting van nieuwe fondsen, transferagent, enz.
**** Bewaardiensten, inclusief registratie, aanhouding en bewaring via effecten- en cashrekeningen.

Kerncijfers

Raad van bestuur

Voorzitter van de raad van bestuur

Gilles Samyn*

Uitvoerend Bestuurder / Voorzitter van het Directiecomité

Hugo Lasat

Bestuurders / leden van het directiecomité

Bruno Colmant

Nathalie Basyn

Gautier Bataille de Longprey

Gilles Firmin

François Wohrer

Bestuurders

Yvan De Cock*

Miguel del Marmol

Jean-Baptiste Douville de Franssu

Jean-Marie Laurent Josi

Jacques-Martin Philippson

Kathleen Ramsey*

Frank van Bellingen

Thomas Demeure

Guido Vanherpe*


*Onafhankelijk bestuurder

Kerncijfers

Verdeling medewerkers per land

(in voltijdse equivalenten)

31.12.202131.12.2020
België*984911
Luxemburg372368
Frankrijk87101
Zwitserland2524

* Inclusief de bijkantoren in Duitsland, Italië, Nederland en Spanje.

keyFigures image
image

« Duurzaam zijn in ICT gaat verder dan streven naar een paperless omgeving en streven naar een vermindering van de CO2 voetafdruk van onze servers. Het gaat over het fundamenteel herdenken van onze manier van werken en kansen geven aan klanten en collega’s door middel van een innovatieve, digitale en veilige oplossing terwijl we toch echt bereikbaar blijven. »

Emmanuel Ndiaye, Head of IT Risk & Security

Markante feiten

Private Banking

40,5 miljard euro onder beheer (bruto) met netto positieve kapitaalinstromen.*

Solide prestaties van de beleggingsportefeuilles met een trackrecord van meer dan 30 jaar.

Focus op klantenservice:

Uitbreiding van ons team met meer dan 30 nieuwe private bankers en experts

Vereenvoudiging van het aanbod op basis van de behoeften van onze cliënten per segment

Viering van 150 jaar Degroof Petercam via exclusieve evenementen

Modernisering van onze IT-infrastructuur en verbetering van onze mobiele app My Degroof Petercam

Verdere verankering van onze cultuur van risicobewustmaking dankzij een verbeterd intern controlekader.

Innovatieve diensten die bijdragen aan de ontwikkeling van onze commerciële activiteiten:

Lancering van Small Cap Transaction Advisory desk voor FBO's (Family Business Owners)

Versterking van onze internationale hub in Luxemburg voor (U)HNWI-cliënten ((Ultra) High-net-worth individual) met de ontwikkeling van sleutelmarkten zoals Portugal, Nederland en Canada

Verdere ontwikkeling van onze Family Office-diensten voor grote families met complexe vermogens

Activa in duurzame en ESG-beleggingen overschrijden 2 miljard euro.

Kredieten

2,4 miljard euro aan goedgekeurde kredietlijnen, een stijging van 9% ten opzichte van 2020.*

Stabiele gemiddelde kredietmarge in vergelijking met vorig jaar ondanks een competitieve kredietomgeving.

Geen verliezen of voorzieningen geboekt op de kredietportefeuille.

Overdracht van de Franse kredietenportefeuille naar het expertisecentrum van de groep in België, na de omvorming van de bankentiteit in Frankrijk tot beheervennootschap.

Verdere ontwikkeling van het aanbod van Lombardkredieten aan cliënten in België, Luxemburg en Frankrijk als alternatief voor traditionele hypothecaire kredieten.

Private Equity

Uitstekend jaar met sterke prestaties in de verschillende strategieën (buy-out, co-invest, secundary enz.), in een klimaat dat gekenmerkt werd door een activiteit zonder weerga, zowel wat fondsenwerving,
-investeringen als -exits betreft.

Lancering van vier nieuwe feederfondsen, waarvan twee nieuwe partnerships met vooraanstaande internationale buy-out managers.

Belangrijke transactie voor Green Fund IV (hernieuwbare energie), met aanzienlijke co-investering door verschillende investeerders.

Snelle aanwending van de middelen bij recent gestarte fondsen, en gunstige ontwikkelingen en geslaagde exits bij meer mature fondsen, met effectief gerealiseerde meerwaarden en een hoge distributiegraad tot gevolg.

Investment Banking

Meer dan 70 adviesmandaten in fusies & overnames, kapitaalmarktactiviteiten en analyses, een bevestiging van onze positie als leidende investeringsbank voor middelgrote ondernemingen.

52 M&A- en adviesopdrachten, waarvan 27 in België en 25 in Frankrijk, voor een totaalbedrag van 3,2 miljard euro:

24 M&A-transacties, waaronder de verkoop van de participatie van Waterland in de groep Sarens, de overname door Meridiam van Suez Environnement, 13 overnames van laboratoria voor Biogroup, de overname van Olinn door Crédit Agricole Leasing et Factoring

Verschillende fairness opinions of adviesopdrachten in het kader van openbare overname- of fusiebiedingen (Emakina, Leasinvest, Orange Belgium, PSB Industries, Sioen, Zenitel)

Zes transacties op de aandelenmarkten, voornamelijk in de gezondheidszorg, met de beursintroductie van Onward Medical op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam, de beursintroductie van Nyxoah op de Nasdaq en de Accelerated Bookbuilding-procedures van bestaande (Pharmagest, Deceuninck) of nieuwe aandelen (Acacia Pharma en Avantium).

13 transacties op de obligatiemarkten, een bevestiging van onze tweede plaats in de EMEA-regio voor private plaatsingen volgens Dealogic:

Private plaatsingen voor Retail Estates en Wereldhave Belgium in België

Financieringstransacties voor Biogroup, Focus Home, Vilmorin, Groupe Gorgé, Bridge Invest, GLH in Frankrijk

25% toename van het aantal cliënten van stock-options & incentive plans en uitbreiding van deze diensten.

Continue groei van de derivatenactiviteit, zowel door nieuwe cliënten als door de uitbreiding van het activiteitengebied.

Groei van de tradingactiviteiten, in het bijzonder Forex-trading.

Organisatie van zeven thematische conferenties en 154 roadshows, of meer dan 2.700 meetings met beleggers.

Lancering van de nieuwe aandelenresearch dienst (Commissioned Research) met vier nieuwe gedekte ondernemingen in Frankrijk, België en Nederland.

Top vijf in de categorie Benelux Equity Research van het Extel onderzoek uitgevoerd door Reuters.

Versterking van de menselijke en technische middelen in de marktzaal om de complexere omgeving en een toenemend ordervolume op te vangen.

Asset Management (DPAM)

Recordgroei met een stijging van 17,1% van het (bruto) beheerde vermogen tot 50,7 miljard euro met een nettoinstroom van 1,3 miljard euro.

88% van de groei afkomstig van buiten België, wat de voortzetting van de internationale expansie bevestigt.

Aanzienlijke kapitaalinstroom in wereldwijde en Europese aandelenstrategieën.

Stijging van het duurzame vermogen onder beheer (bruto) met 28,8%, van 15,3 miljard euro tot 19,7 miljard euro.

Oprichting van Syncicap Asset Management in Hongkong, een joint venture ontstaan uit het strategische partnerschap tussen DPAM en OFI Asset Management (OFI AM).

Talrijke internationale bekroningen voor de kwaliteit van het beheer en de rendementen van de beleggingen:

Quantalys in Frankrijk: ‘Best regional Asset Manager: All assets’

GFSI / ZFSI in Zwitserland: ‘Swiss Sustainable Funds Awards 2021: Best Asset Management company’

Scope Analysis AG in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland: Scope Awards 2022: ‘Best Asset Manager ESG’ (Universal provider ESG category)

Benoeming van Peter De Coensel als CEO en voorzitter van het directiecomité van DPAM, na de benoeming van Hugo Lasat als CEO van Degroof Petercam en voorzitter van de raad van bestuur van DPAM.

Asset Services

59,6 miljard euro aan activa onder administratie, een recordniveau dat een groei van 15% ten opzichte van 2020 vertegenwoordigt.

954 miljoen euro aan netto-instromen vanuit de groep en externe cliënten, zowel bestaande als nieuwe.

Lancering van het project MyDPi, een digitaal platform waarmee institutionele cliënten hun activa kunnen raadplegen en beheren.

Lancering van vier nieuwe private equity-beleggingsvehikels met totale toezeggingen van beheerde private equity-fondsen van bijna 900 miljoen euro.

Verantwoord beleggen

20e verjaardag van de lancering van de eerste duurzame beleggingsstrategie.

Focus op het actieplan van de Europese Unie inzake duurzame financiën en op de toepassingen van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)*:

84% van het beheerde vermogen door DPAM zijn producten die vallen onder artikel 8 en 9, tegenover 67% negen maanden geleden

42% van het beheerde vermogen DPAM zijn producten die vallen onder artikel 8+ en 9, die wij beschouwen als duurzame beleggingen

Aanzienlijke vooruitgang in het beleid voor controversiële activiteiten, inclusief een duidelijk onderscheid tussen de uitsluitingscriteria voor de producten van DPAM die vallen onder artikel 8 en 8+ en de producten vallend onder het artikel 9 en andere.

Actieve aandeelhoudersverantwoordelijkheid via:

de deelname van DPAM aan 683 algemene aandeelhoudersvergaderingen en de stemming over 9.697 resoluties

DPAM stemde in 86% van de gevallen in lijn van de aanbevelingen; in 12% van het gevallen bracht het een tegenstem uit. Die tegenstemmen hebben onder andere te maken op resoluties over het klimaat, genderdiversiteit en de vergoeding van bestuurders, zoals opgenomen in het activiteitenverslag over stemmen en engagement van DPAM in 2021

de verzending van engagementbrieven aan 10% van de externe fondsbeheerders van Private Banking. Die systematische controleoefening die in 2021 is aangevat, zal in 2022 worden voltooid

Internationale erkenning van DPAM, waaronder:

GFSI / ZFSI in Zwitserland: ‘Swiss Sustainable Funds Awards 2021: Best Asset Management company’

Scope Analysis AG in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland: Scope Awards 2022: ‘Best Asset Manager ESG’ (Universal provider ESG category)

Maatschappelijk engagement

Maatschappelijk engagement van medewerkers:

170 medewerkers namen deel aan ons microdonatie programma, dat meer dan 32.000 euro opleverde voor River Cleanup, een vereniging die plastic afval in rivieren en stromen verzamelt

195 collega's wijdden een volledige werkdag aan een van de elf sociale of milieu-initiatieven in het kader van onze jaarlijkse Solidarity Days

3.500 bomen geplant door onze collega's en in samenwerking met Natuurpunt en ReforestAction

11.000 euro opgehaald voor de Stichting tegen Kanker met een fietstocht gesponsord door de wielerploeg Degroof Petercam

16.000 euro opgehaald door onze collega's ten voordele van de Koning Boudewijnstichting om mensen getroffen door de overstromingen in België te steunen

300.000 euro steun voor een periode tot 2029 aan Story-me om in de Brusselse beroepsscholen ondernemersvaardigheden te stimuleren.

Toewijzing van één miljoen euro, aangevuld door extra begeleiding gespreid over vijf jaar, aan 'Ticket for Change', een Franse organisatie die tewerkstelling als hefboom gebruikt om een positieve maatschappelijke en ecologische verandering teweeg te brengen. Die steun stelt de organisatie in staat haar model ook in België en Luxemburg te lanceren.

Publicatie van het eerste Impactrapport van de Degroof Petercam Stichting.

Organisatie van een evenement gewijd aan sociaal ondernemerschap in aanwezigheid van Paul Duan (oprichter van Bayes Impact en laureaat van de Degroof Petercam Foundation Award 2020), Jimmy Wales (medeoprichter van Wikipedia) en Cal Fussman (invloedrijke Amerikaanse journalist).

Bestelling en publicatie van een studie over tewerkstelling door The Esade Entrepreneurship Institute in Barcelona. De studie brengt de meest kwetsbare groepen in kaart brengt en geeft een overzicht van de bestaande oplossingen door publieke en privé-initiatieven.

Private Banking

40,5 miljard euro onder beheer (bruto) met netto positieve kapitaalinstromen.*

Solide prestaties van de beleggingsportefeuilles met een trackrecord van meer dan 30 jaar.

Focus op klantenservice:

Uitbreiding van ons team met meer dan 30 nieuwe private bankers en experts

Vereenvoudiging van het aanbod op basis van de behoeften van onze cliënten per segment

Viering van 150 jaar Degroof Petercam via exclusieve evenementen

Modernisering van onze IT-infrastructuur en verbetering van onze mobiele app My Degroof Petercam

Verdere verankering van onze cultuur van risicobewustmaking dankzij een verbeterd intern controlekader.

Innovatieve diensten die bijdragen aan de ontwikkeling van onze commerciële activiteiten:

Lancering van Small Cap Transaction Advisory desk voor FBO's (Family Business Owners)

Versterking van onze internationale hub in Luxemburg voor (U)HNWI-cliënten ((Ultra) High-net-worth individual) met de ontwikkeling van sleutelmarkten zoals Portugal, Nederland en Canada

Verdere ontwikkeling van onze Family Office-diensten voor grote families met complexe vermogens

Activa in duurzame en ESG-beleggingen overschrijden 2 miljard euro.


* Exclusief cliënten van de Zwitserse dochteronderneming waarvan de verkoop momenteel lopende is.

Kredieten

2,4 miljard euro aan goedgekeurde kredietlijnen, een stijging van 9% ten opzichte van 2020.*

Stabiele gemiddelde kredietmarge in vergelijking met vorig jaar ondanks een competitieve kredietomgeving.

Geen verliezen of voorzieningen geboekt op de kredietportefeuille.

Overdracht van de Franse kredietenportefeuille naar het expertisecentrum van de groep in België, na de omvorming van de bankentiteit in Frankrijk tot beheervennootschap.

Verdere ontwikkeling van het aanbod van Lombardkredieten aan cliënten in België, Luxemburg en Frankrijk als alternatief voor traditionele hypothecaire kredieten.


* Na aftrek van de kredietportefeuille in Spanje, ter waarde van 75 miljoen euro.

Private Equity

Uitstekend jaar met sterke prestaties in de verschillende strategieën (buy-out, co-invest, secundary enz.), in een klimaat dat gekenmerkt werd door een activiteit zonder weerga, zowel wat fondsenwerving,
-investeringen als -exits betreft.

Lancering van vier nieuwe feederfondsen, waarvan twee nieuwe partnerships met vooraanstaande internationale buy-out managers.

Belangrijke transactie voor Green Fund IV (hernieuwbare energie), met aanzienlijke co-investering door verschillende investeerders.

Snelle aanwending van de middelen bij recent gestarte fondsen, en gunstige ontwikkelingen en geslaagde exits bij meer mature fondsen, met effectief gerealiseerde meerwaarden en een hoge distributiegraad tot gevolg.

Investment Banking

Meer dan 70 adviesmandaten in fusies & overnames, kapitaalmarktactiviteiten en analyses, een bevestiging van onze positie als leidende investeringsbank voor middelgrote ondernemingen.

52 M&A- en adviesopdrachten, waarvan 27 in België en 25 in Frankrijk, voor een totaalbedrag van 3,2 miljard euro:

24 M&A-transacties, waaronder de verkoop van de participatie van Waterland in de groep Sarens, de overname door Meridiam van Suez Environnement, 13 overnames van laboratoria voor Biogroup, de overname van Olinn door Crédit Agricole Leasing et Factoring

Verschillende fairness opinions of adviesopdrachten in het kader van openbare overname- of fusiebiedingen (Emakina, Leasinvest, Orange Belgium, PSB Industries, Sioen, Zenitel)

Zes transacties op de aandelenmarkten, voornamelijk in de gezondheidszorg, met de beursintroductie van Onward Medical op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam, de beursintroductie van Nyxoah op de Nasdaq en de Accelerated Bookbuilding-procedures van bestaande (Pharmagest, Deceuninck) of nieuwe aandelen (Acacia Pharma en Avantium).

13 transacties op de obligatiemarkten, een bevestiging van onze tweede plaats in de EMEA-regio voor private plaatsingen volgens Dealogic:

Private plaatsingen voor Retail Estates en Wereldhave Belgium in België

Financieringstransacties voor Biogroup, Focus Home, Vilmorin, Groupe Gorgé, Bridge Invest, GLH in Frankrijk

25% toename van het aantal cliënten van stock-options & incentive plans en uitbreiding van deze diensten.

Continue groei van de derivatenactiviteit, zowel door nieuwe cliënten als door de uitbreiding van het activiteitengebied.

Groei van de tradingactiviteiten, in het bijzonder Forex-trading.

Organisatie van zeven thematische conferenties en 154 roadshows, of meer dan 2.700 meetings met beleggers.

Lancering van de nieuwe aandelenresearch dienst (Commissioned Research) met vier nieuwe gedekte ondernemingen in Frankrijk, België en Nederland.

Top vijf in de categorie Benelux Equity Research van het Extel onderzoek uitgevoerd door Reuters.

Versterking van de menselijke en technische middelen in de marktzaal om de complexere omgeving en een toenemend ordervolume op te vangen.

Asset Management (DPAM)

Recordgroei met een stijging van 17,1% van het (bruto) beheerde vermogen tot 50,7 miljard euro met een nettoinstroom van 1,3 miljard euro.

88% van de groei afkomstig van buiten België, wat de voortzetting van de internationale expansie bevestigt.

Aanzienlijke kapitaalinstroom in wereldwijde en Europese aandelenstrategieën.

Stijging van het duurzame vermogen onder beheer (bruto) met 28,8%, van 15,3 miljard euro tot 19,7 miljard euro.

Oprichting van Syncicap Asset Management in Hongkong, een joint venture ontstaan uit het strategische partnerschap tussen DPAM en OFI Asset Management (OFI AM).

Talrijke internationale bekroningen voor de kwaliteit van het beheer en de rendementen van de beleggingen:

Quantalys in Frankrijk: ‘Best regional Asset Manager: All assets’

GFSI / ZFSI in Zwitserland: ‘Swiss Sustainable Funds Awards 2021: Best Asset Management company’

Scope Analysis AG in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland: Scope Awards 2022: ‘Best Asset Manager ESG’ (Universal provider ESG category)

Benoeming van Peter De Coensel als CEO en voorzitter van het directiecomité van DPAM, na de benoeming van Hugo Lasat als CEO van Degroof Petercam en voorzitter van de raad van bestuur van DPAM.

Asset Services

59,6 miljard euro aan activa onder administratie, een recordniveau dat een groei van 15% ten opzichte van 2020 vertegenwoordigt.

954 miljoen euro aan netto-instromen vanuit de groep en externe cliënten, zowel bestaande als nieuwe.

Lancering van het project MyDPi, een digitaal platform waarmee institutionele cliënten hun activa kunnen raadplegen en beheren.

Lancering van vier nieuwe private equity-beleggingsvehikels met totale toezeggingen van beheerde private equity-fondsen van bijna 900 miljoen euro.

Verantwoord beleggen

20e verjaardag van de lancering van de eerste duurzame beleggingsstrategie.

Focus op het actieplan van de Europese Unie inzake duurzame financiën en op de toepassingen van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)*:

84% van het beheerde vermogen door DPAM zijn producten die vallen onder artikel 8 en 9, tegenover 67% negen maanden geleden

42% van het beheerde vermogen DPAM zijn producten die vallen onder artikel 8+ en 9, die wij beschouwen als duurzame beleggingen

Aanzienlijke vooruitgang in het beleid voor controversiële activiteiten, inclusief een duidelijk onderscheid tussen de uitsluitingscriteria voor de producten van DPAM die vallen onder artikel 8 en 8+ en de producten vallend onder het artikel 9 en andere.

Actieve aandeelhoudersverantwoordelijkheid via:

de deelname van DPAM aan 683 algemene aandeelhoudersvergaderingen en de stemming over 9.697 resoluties

DPAM stemde in 86% van de gevallen in lijn van de aanbevelingen; in 12% van het gevallen bracht het een tegenstem uit. Die tegenstemmen hebben onder andere te maken op resoluties over het klimaat, genderdiversiteit en de vergoeding van bestuurders, zoals opgenomen in het activiteitenverslag over stemmen en engagement van DPAM in 2021

de verzending van engagementbrieven aan 10% van de externe fondsbeheerders van Private Banking. Die systematische controleoefening die in 2021 is aangevat, zal in 2022 worden voltooid

Internationale erkenning van DPAM, waaronder:

GFSI / ZFSI in Zwitserland: ‘Swiss Sustainable Funds Awards 2021: Best Asset Management company’

Scope Analysis AG in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland: Scope Awards 2022: ‘Best Asset Manager ESG’ (Universal provider ESG category)


* De SFDR-reglementering voorziet de opdeling van financiële producten in afzonderlijke categorieën (artikel 6, artikel 8, artikel 8+ en artikel 9), waarvan de definities te vinden zijn in het niet-financieel verslag van het jaarverslag.

Maatschappelijk engagement

Maatschappelijk engagement van medewerkers:

170 medewerkers namen deel aan ons microdonatie programma, dat meer dan 32.000 euro opleverde voor River Cleanup, een vereniging die plastic afval in rivieren en stromen verzamelt

195 collega's wijdden een volledige werkdag aan een van de elf sociale of milieu-initiatieven in het kader van onze jaarlijkse Solidarity Days

3.500 bomen geplant door onze collega's en in samenwerking met Natuurpunt en ReforestAction

11.000 euro opgehaald voor de Stichting tegen Kanker met een fietstocht gesponsord door de wielerploeg Degroof Petercam

16.000 euro opgehaald door onze collega's ten voordele van de Koning Boudewijnstichting om mensen getroffen door de overstromingen in België te steunen

300.000 euro steun voor een periode tot 2029 aan Story-me om in de Brusselse beroepsscholen ondernemersvaardigheden te stimuleren.

Toewijzing van één miljoen euro, aangevuld door extra begeleiding gespreid over vijf jaar, aan 'Ticket for Change', een Franse organisatie die tewerkstelling als hefboom gebruikt om een positieve maatschappelijke en ecologische verandering teweeg te brengen. Die steun stelt de organisatie in staat haar model ook in België en Luxemburg te lanceren.

Publicatie van het eerste Impactrapport van de Degroof Petercam Stichting.

Organisatie van een evenement gewijd aan sociaal ondernemerschap in aanwezigheid van Paul Duan (oprichter van Bayes Impact en laureaat van de Degroof Petercam Foundation Award 2020), Jimmy Wales (medeoprichter van Wikipedia) en Cal Fussman (invloedrijke Amerikaanse journalist).

Bestelling en publicatie van een studie over tewerkstelling door The Esade Entrepreneurship Institute in Barcelona. De studie brengt de meest kwetsbare groepen in kaart brengt en geeft een overzicht van de bestaande oplossingen door publieke en privé-initiatieven.

image

« Duurzaamheid is meer dan een motto. Als medewerker ben ik echt tevreden dat onze groep zich ook focust op haar maatschappelijke rol en betrokkenheid. »

Arnaud Denis, Corporate Communication Manager

Activiteiten

ActiviteitenBelgiëLuxemburgFrankrijkSpanjeNederlandZwitserlandDuitslandItaliëHong Kong
Private Banking
Institutional Asset Management
Investment Banking
Asset Services

België

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Luxemburg

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Frankrijk

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Spanje

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Nederland

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Zwitserland

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Duitsland

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Italië

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Hong Kong

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

Spanje

Degroof Petercam Asset Management SA, Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid

T +34 915 720 366

Zwitserland

Degroof Petercam Asset Management Suisse S.rl

Place de l’Université 8
1205 Genève

T +41 22 929 72 23

Duitsland

Degroof Petercam AM, Zweigniederlassung Deutschland

Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 566 082 531

Italië

Degroof Petercam Asset Management SA, Succursale italiana

Spaces San Babila

Corso Europa 15
20122 Milaan

T +39 02 12412 4673

Hong Kong

Syncicap Asset Management, joint venture of OFI AM and DPAM

66/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong

image

« Een verschil maken, impact hebben, dat is wat me boeit en energie geeft. Zowel persoonlijk als met het bedrijf maken we het verschil voor onze omgeving en onze maatschappij. Het is een absoluut genoegen om elke dag opnieuw te kunnen werken met collega’s van 24 nationaliteiten en dat is de beste illustratie van wat diversiteit inhoudt. »

Cathy De Doncker, HR Officer

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te personaliseren en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Een cookie is een kleine gegevensset die door een website wordt verstuurd naar een webbrowser en die lokaal wordt opgeslagen op de computer of het elektronisch apparaat van de bezoeker waarop de browser werkt. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

Indien u (bepaalde) cookies uitschakelt, kunnen wij niet garanderen dat de website volledig functioneel is en/of dat u toegang zult zal hebben tot alle functionaliteiten van onze website.