Bericht aan de aandeelhouders

SEO image

"Onze medewerkers hebben zich in 2020 buitengewoon ingespannen. Dankzij hun collectieve intelligentie hebben zij ook dit jaar bijgedragen aan een jaar van vooruitgang."

Lees het volledige bericht aan de aandeelhouders
Sluit video

ONZE REDEN VAN BESTAAN

We creëren verantwoorde welvaart voor iedereen door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise.

Bekijk de video
image

Exactly 150 years ago, in 1871 our story began.

Kerncijfers

Netto-inkomsten

in miljoen EUR

469.2

2019: 480,6

Brutobedrijfsresultaat

in miljoen EUR

83.0

2019: 84,4

Geconsolideerde nettowinst

in miljoen EUR

40.0

2019: 20,2

Medewerkers

in voltijdse equivalenten

1404

2019: 1.422

Kapitaalstructuur op 31.12.2020

51,46% 20,84% 22,06% 2,24% 3,40%

DSDC*

Petercam Invest*

Financiële partners

Management en medewerkers

Autocontrole

Totaal aantal aandelen: 10.842.209

Verdeling van de inkomsten per bedrijfsactiviteit

38% 23% 19% 20%

Private Banking (inclusief kredieten en Private Equity)

Asset Management

Asset Services

Investment Banking


*Familiale en referentieaandeelhouders.
DSDC: families Philippson, Haegelsteen, Schockert en Siaens, CLdN Finance en Cobepa.
Petercam Invest: families Peterbroeck en Van Campenhout.

Kerncijfers

Totale activa van cliënten

(in miljard EUR)

20202019*
BrutNet**BrutNet**
Activa onder beheer ***60,860,860,060,0
Activa onder administratie ****51,78,440,58,5
Activa in bewaring *****98,45,889,36,2
Totale activa van de cliënten75,074,7

* Om een vergelijking mogelijk te maken met de cijfers voor 2020, waarin de Spaanse dochteronderneming niet meer is opgenomen, bedroeg het totale activa van de cliënten in 2019, exclusief Spanje, 73,4 miljard euro.
** Exclusief dubbeltellingen.
*** Beheer- en kredietdiensten.
**** Administratieve diensten, inclusief administratie van beleggingsfondsen, fondsenboekhouding, fondsendomiciliëring,
registratie en oprichting van nieuwe fondsen, transferagent, enz.
***** Bewaardiensten, inclusief registratie, aanhouding en bewaring via effecten- en cashrekeningen.

Kerncijfers

Raad van bestuur

Voorzitter van de raad van bestuur

Ludwig Criel */**

Gedelegeerd Bestuurder / Voorzitter van het directiecomité

Bruno Colmant

Bestuurders-leden van het directiecomité

Nathalie Basyn

Gautier Bataille de Longprey

Gilles Firmin

François Wohrer

Bestuurders

Yvan De Cock*

Miguel del Marmol

Jean-Baptiste Douville de Franssu

Jean-Marie Laurent Josi

Véronique Peterbroeck

Jacques-Martin Philippson

Kathleen (Cassy) Ramsey*

Frank van Bellingen

Guido Vanherpe*

Gaëtan Waucquez***


*Onafhankelijk bestuurder
**Ludwig Criel werd op 21 januari 2021 vervangen door Gilles Samyn
*** Gaëtan Waucquez werd tot bestuurder benoemd op de algemene vergadering van 26 mei 2020 en trad in functie op 13 januari 2021

Kerncijfers

Verdeling medewerkers per land

(in voltijdse equivalenten)

31.12.202031.12.2019
België*911887
Luxemburg368357
Frankrijk101100
Spanje-57
Zwitserland2421

* Inclusief de bijkantoren in Duitsland, Italië, Nederland en Spanje.

keyFigures image
image

What the future will bring, nobody knows. But we strongly believe that our achievements will outlive us.

Markante feiten

Private Banking

35,9 miljard euro onder beheer (bruto).

Verdere verbetering van het cliëntendocumentatieproces en het kader voor interne controle.

Focus op klantenservice:

Vereenvoudiging van het aanbod om beter in te spelen op de behoeften van onze cliënten;

Opening van nieuwe kantoren in Ukkel en in Sint-Pieters-Woluwe om dichter bij onze cliënten te staan;

Informatieve, educatieve en interactieve webinars waaraan enkele duizenden cliënten en prospects deelnamen;

Modernisering van de IT-infrastructuur.

Solide rendement van de beleggingsportefeuilles en 30e verjaardag van de patrimoniale strategie.

Innovatieve diensten:

Private-equityprojecten, waaronder het Inclusio-project, dat kwalitatieve huisvesting voorziet voor kansarme bevolkingsgroepen;

Duurzame beleggingen, waaronder een nieuwe strategie die de grens van één miljard euro aan activa onder beheer heeft overschreden;

Family office-diensten voor grote families met complexe vermogens;

Oplossingen specifiek ontwikkeld voor FBO's (Family Business Owners), waarbij Private Banking en Corporate Finance worden gecombineerd.

Sterk sociaal engagement via de Degroof Petercam Stichting en de Gingo-gemeenschap.

Kredieten

Lichte daling van de uitstaande leningen ten opzichte van 2019 tot 2,04 miljard euro, in lijn met de algemene vertraging van de economische activiteit.

Geen verliezen of voorzieningen geboekt op de kredietportefeuille.

Sterke dynamiek van de commerciële kredietverlening in België, Luxemburg en Frankrijk.

Verdere ontwikkeling van het aanbod van Lombardkredieten aan cliënten in België, Luxemburg en Frankrijk als alternatief voor traditionele hypothecaire kredieten.

Stabiel gemiddelde kredietmarge in vergelijking met vorig jaar ondanks een competitieve kredietomgeving.

Degroof Petercam Asset Management

Recordgroei met een stijging van 10% van het (bruto) beheerde vermogen tot 43,3 miljard euro met een netto-instroom van 2,5 miljard euro. Grote instroom in multi-thematische aandelenstrategieën en groeilandenobligaties.

Ruime verdubbeling van het duurzame vermogen onder beheer (bruto) van 7,2 miljard euro tot 15,3 miljard euro.

Voortzetting van de internationale expansie, met 88% van de groei afkomstig van buiten België.

Lancering van nieuwe duurzame strategieën: twee in multi-thematische aandelen in de eurozone en Azië-Pacific, en één in wereldwijde converteerbare obligaties.

Talrijke internationale bekroningen voor de kwaliteit van het beheer en de rendementen van de beleggingen:

GRUPPO 24 ORE in Italië: ‘Premio Alto Rendimento: Beste buitenlandse beheerder’;

QUANTALYS in Frankrijk: ‘Beste regionale vermogensbeheerder: Aandelen’;

SCOPE ANALYSIS AG in Duitsland, Oostenrijk: ‘Scope Award 2020: beste vastrentende vermogensbeheerder’.

Asset Services

Recordbedrag van 51,7 miljard euro aan vermogen onder administratie en/of in bewaring gegeven vermogen.

Migratie naar het Asset Services platform voor fondsenadministratie van twee Belgische beveks die worden beheerd en verdeeld door Degroof Petercam Asset Management voor een totaalbedrag van 11,5 miljard euro.

Oprichting van zeven nieuwe beleggingsfondsen in beursgenoteerde financiële activa voor externe promotoren voor een totaalbedrag van 235 miljoen euro.

Beheer van zeven nieuwe private equity-beleggingsvehikels met totale toezeggingen van beleggers ten belope van 357 miljoen euro.

Investment Banking

56 adviesmandaten in fusies & overnames, kapitaalmarktactiviteiten en analyses voor een totaalbedrag van 5,6 miljard euro, een bevestiging van de sterke positie van Degroof Petercam als investment bank voor middelgrote ondernemingen.

39 M&A- en adviesopdrachten, waarvan 16 in België, 21 in Frankrijk en 2 in Spanje, voor een totaalbedrag van 2,7 miljard euro, waaronder de grootste Belgische M&A-transactie van 2020 (de overname van CMA-Medina door Biogroup).

Zes transacties op de aandelenmarkten, voornamelijk in de gezondheids- en de vastgoedsector, met de beursintroducties van Nyxoah, Unifiedpost en Inclusio op Euronext Brussel en de kapitaalverhogingen van Aedifica, Acacia Pharma en OSE Immunotherapeutics.

11 transacties op de obligatiemarkt, waaronder onderhandse plaatsingen voor Elia, Cofinimmo, Retail Estates en FFP (familieholding van de familie Peugeot), goed voor een tweede plaats in Europa in het Private Placements Monitor klassement voor onderhandse plaatsingen.

Adviesmandaten in het kader van de openbare overnamebiedingen op Sioen, Zenitel en Orange Belgium.

Recordstijging van de activiteit van de dealing desk in alle belangrijke activaklassen wereldwijd, ondanks de lockdowns en perioden van hoge volatiliteit.

Sterke omzetgroei uit aandelenoptie- en incentiveplannen, voor meer dan 50.000 begunstigden, en consolidatie van onze positie op de snelgroeiende derivatenmarkt en solide aanbod van afdekkingsoplossingen voor particuliere cliënten en kaderleden.

Hoogste volume ooit behaald op de valutamarkt (Spot, Forward & Swap) met een nominaal bedrag van meer dan 100 miljard euro in 61 verschillende valuta's.

Organisatie van meer dan 2.800 beleggersmeetings en ‘Best Corporate Access’ award van Extel voor succesvolle roadshows en virtuele bedrijfsconferenties in de Benelux.

Uitbreiding van de sell-side research tot Franse en Duitse ondernemingen in de gezondheids- en vastgoedsector.

Publicatie van meer dan 50 gedetailleerde researchrapporten en van het jaarlijkse Company Handbook.

Verantwoord beleggen

20e verjaardag van de lancering van onze eerste duurzame beleggingsstrategie.

Ruime verdubbeling van het brutovermogen in de duurzame beleggingsfondsen van DPAM, met meer dan 15 miljard euro belegd in duurzame strategieën in diverse activaklassen.

Focus op het klimaat:

Lid van de samenwerkingsinitiatieven ’Responsible outsourcing of cobalt‘, ‘FAIRR‘, ‘Investor Alliance for Human Rights’ en de ‘Finance for Biodiversity Pledge’;

Ondertekenaars van het beleggerscharter ‘Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon’ via de PRI van de Verenigde Naties;

Implementatie van de aanbevelingen van de TaskForce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Actieve aandeelhoudersverantwoordelijkheid via:

Deelname van de Voting Advisory Board aan 688 algemene aandeelhoudersvergaderingen en de stemming over 9.571 resoluties;

Versturing van 101 engagementbrieven naar ondernemingen om beter deugelijk bestuur aan te moedigen.

Verdere internationale erkenning:

ETICA NEWS in Italië: ’SRI Awards 2020: beste duurzame vermogensbeheerder’;

CITYWIRE / H&K RESPONSIBLE INVESTMENT BRAND INDEX 2020 in Europa ‘Top 10 Actieve Beheerders die zich werkelijk inspannen voor ESG’ 4e plaats – Avant-gardist;

VERENIGDE NATIES - Beste rating (A+) voor de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) voor het vierde opeenvolgende jaar;

ALFI European Distribution Award in de categorie van de snelst groeiende ESG-speler.

Labelling van de twee patrimoniale strategieën van Private Banking volgens de Towards Sustainability criteria zoals vastgesteld door de Belgische financiële sector.

Private Equity

Uitstekend jaar voor de private equitysector ondanks een uitdagende omgeving. Stabiele fondsenwerving, voornamelijk gedragen door gevestigde spelers.

Uitstekende stressbestendigheid van onze private equityfondsen, in alle strategieën.

Sterke plaatsingen over alle landen van de groep, met 175 miljoen aan toezeggingen voor nieuw geplaatste private equityfondsen, over de referentiestrategieën (buy-out, co-invest, secondaries) en met een mix van opvolgerfondsen en nieuwe partners.

Geslaagde exit met een rendement van meer dan 20% (IRR - internal rate of return) uit Green Fund II en III, fondsen actief in de hernieuwbare energiesector (onshore windmolenparken in Frankrijk).

Aanzienlijke distributies van andere private equityfondsen.

Filantropie

Seminarie en debat over het thema ’geëngageerd aandeelhouderschap’, dat 120 jongeren op de been bracht om de nieuwe generatie bewust te maken van haar rol als verantwoordelijke aandeelhouder en belegger.

Bijeenkomst met zestig Belgische filantropen in aanwezigheid van de Armeense filantrope Veronika Vardanyan, een wereldfiguur op het gebied van gedurfde filantropie.

Toekenning van één miljoen euro aan een nieuwe laureaat, 'Bayes Impact', een ngo die technologie gebruikt voor sociale doeleinden. Dat bedrag wordt nog eens aangevuld met begeleiding gedurende vijf jaar, om het ’Bob Emploi‘-programma te ontwikkelen, een platform dat gebruik maakt van artificiële intelligentie om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een baan.

Duurzame mobilisatie van medewerkers rond sociale projecten:

225 collega's namen deel aan een sportieve uitdaging om 13.000 euro op te halen voor zes verenigingen;

36 medewerkers traden toe tot het vaardigheidsprogramma gericht op het adviseren van sociale initiatieven of het sponsoren van werkzoekenden in Frankrijk en België;

Bijna 30.000 euro werd ingezameld via micro-schenkingen van collega's aan 'MakeSense';

Fietstocht gesponsord door de Degroof Petercam wielerploeg ten voordele van de Stichting tegen Kanker.

Overschrijding van de mijlpaal van één miljoen giften die in vijf jaar werden ingezameld via Gingo, het crowdfundingplatform voor de financiering van sociale projecten in België en Luxemburg.

Bijkomende inspanningen tijdens de Covid-19 crisis:

Donatie van 150.000 euro aan ‘Dokters van de Wereld’, ter ondersteuning van de eerstelijnsinspanningen voor de meest behoeftige patiënten;

50.000 euro geschonken aan het 'Fonds voor solidaire zorg', dat in het leven werd geroepen door de Koning Boudewijnstichting;

120.000 euro opgehaald via het Gingo platform voor artiesten in moeilijkheden;

Schenking van computerapparatuur aan kinderen die digitaal niet mee kunnen en schoolachterstand hebben via de vereniging ’Close the Gap’;

Uitzonderlijke financiering van drie projecten via de Degroof Petercam Stichting: ‘Revival’ steunt ondernemers die failliet dreigen te gaan, ‘Microstart’ helpt micro-ondernemers met leningen, en een studieproject over een duurzame en inclusieve economische relance die sociale beroepen wil helpen.

Private Banking

35,9 miljard euro onder beheer (bruto).

Verdere verbetering van het cliëntendocumentatieproces en het kader voor interne controle.

Focus op klantenservice:

Vereenvoudiging van het aanbod om beter in te spelen op de behoeften van onze cliënten;

Opening van nieuwe kantoren in Ukkel en in Sint-Pieters-Woluwe om dichter bij onze cliënten te staan;

Informatieve, educatieve en interactieve webinars waaraan enkele duizenden cliënten en prospects deelnamen;

Modernisering van de IT-infrastructuur.

Solide rendement van de beleggingsportefeuilles en 30e verjaardag van de patrimoniale strategie.

Innovatieve diensten:

Private-equityprojecten, waaronder het Inclusio-project, dat kwalitatieve huisvesting voorziet voor kansarme bevolkingsgroepen;

Duurzame beleggingen, waaronder een nieuwe strategie die de grens van één miljard euro aan activa onder beheer heeft overschreden;

Family office-diensten voor grote families met complexe vermogens;

Oplossingen specifiek ontwikkeld voor FBO's (Family Business Owners), waarbij Private Banking en Corporate Finance worden gecombineerd.

Sterk sociaal engagement via de Degroof Petercam Stichting en de Gingo-gemeenschap.

Kredieten

Lichte daling van de uitstaande leningen ten opzichte van 2019 tot 2,04 miljard euro, in lijn met de algemene vertraging van de economische activiteit.

Geen verliezen of voorzieningen geboekt op de kredietportefeuille.

Sterke dynamiek van de commerciële kredietverlening in België, Luxemburg en Frankrijk.

Verdere ontwikkeling van het aanbod van Lombardkredieten aan cliënten in België, Luxemburg en Frankrijk als alternatief voor traditionele hypothecaire kredieten.

Stabiel gemiddelde kredietmarge in vergelijking met vorig jaar ondanks een competitieve kredietomgeving.

Degroof Petercam Asset Management

Recordgroei met een stijging van 10% van het (bruto) beheerde vermogen tot 43,3 miljard euro met een netto-instroom van 2,5 miljard euro. Grote instroom in multi-thematische aandelenstrategieën en groeilandenobligaties.

Ruime verdubbeling van het duurzame vermogen onder beheer (bruto) van 7,2 miljard euro tot 15,3 miljard euro.

Voortzetting van de internationale expansie, met 88% van de groei afkomstig van buiten België.

Lancering van nieuwe duurzame strategieën: twee in multi-thematische aandelen in de eurozone en Azië-Pacific, en één in wereldwijde converteerbare obligaties.

Talrijke internationale bekroningen voor de kwaliteit van het beheer en de rendementen van de beleggingen:

GRUPPO 24 ORE in Italië: ‘Premio Alto Rendimento: Beste buitenlandse beheerder’;

QUANTALYS in Frankrijk: ‘Beste regionale vermogensbeheerder: Aandelen’;

SCOPE ANALYSIS AG in Duitsland, Oostenrijk: ‘Scope Award 2020: beste vastrentende vermogensbeheerder’.

Asset Services

Recordbedrag van 51,7 miljard euro aan vermogen onder administratie en/of in bewaring gegeven vermogen.

Migratie naar het Asset Services platform voor fondsenadministratie van twee Belgische beveks die worden beheerd en verdeeld door Degroof Petercam Asset Management voor een totaalbedrag van 11,5 miljard euro.

Oprichting van zeven nieuwe beleggingsfondsen in beursgenoteerde financiële activa voor externe promotoren voor een totaalbedrag van 235 miljoen euro.

Beheer van zeven nieuwe private equity-beleggingsvehikels met totale toezeggingen van beleggers ten belope van 357 miljoen euro.

Investment Banking

56 adviesmandaten in fusies & overnames, kapitaalmarktactiviteiten en analyses voor een totaalbedrag van 5,6 miljard euro, een bevestiging van de sterke positie van Degroof Petercam als investment bank voor middelgrote ondernemingen.

39 M&A- en adviesopdrachten, waarvan 16 in België, 21 in Frankrijk en 2 in Spanje, voor een totaalbedrag van 2,7 miljard euro, waaronder de grootste Belgische M&A-transactie van 2020 (de overname van CMA-Medina door Biogroup).

Zes transacties op de aandelenmarkten, voornamelijk in de gezondheids- en de vastgoedsector, met de beursintroducties van Nyxoah, Unifiedpost en Inclusio op Euronext Brussel en de kapitaalverhogingen van Aedifica, Acacia Pharma en OSE Immunotherapeutics.

11 transacties op de obligatiemarkt, waaronder onderhandse plaatsingen voor Elia, Cofinimmo, Retail Estates en FFP (familieholding van de familie Peugeot), goed voor een tweede plaats in Europa in het Private Placements Monitor klassement voor onderhandse plaatsingen.

Adviesmandaten in het kader van de openbare overnamebiedingen op Sioen, Zenitel en Orange Belgium.

Recordstijging van de activiteit van de dealing desk in alle belangrijke activaklassen wereldwijd, ondanks de lockdowns en perioden van hoge volatiliteit.

Sterke omzetgroei uit aandelenoptie- en incentiveplannen, voor meer dan 50.000 begunstigden, en consolidatie van onze positie op de snelgroeiende derivatenmarkt en solide aanbod van afdekkingsoplossingen voor particuliere cliënten en kaderleden.

Hoogste volume ooit behaald op de valutamarkt (Spot, Forward & Swap) met een nominaal bedrag van meer dan 100 miljard euro in 61 verschillende valuta's.

Organisatie van meer dan 2.800 beleggersmeetings en ‘Best Corporate Access’ award van Extel voor succesvolle roadshows en virtuele bedrijfsconferenties in de Benelux.

Uitbreiding van de sell-side research tot Franse en Duitse ondernemingen in de gezondheids- en vastgoedsector.

Publicatie van meer dan 50 gedetailleerde researchrapporten en van het jaarlijkse Company Handbook.

Verantwoord beleggen

20e verjaardag van de lancering van onze eerste duurzame beleggingsstrategie.

Ruime verdubbeling van het brutovermogen in de duurzame beleggingsfondsen van DPAM, met meer dan 15 miljard euro belegd in duurzame strategieën in diverse activaklassen.

Focus op het klimaat:

Lid van de samenwerkingsinitiatieven ’Responsible outsourcing of cobalt‘, ‘FAIRR‘, ‘Investor Alliance for Human Rights’ en de ‘Finance for Biodiversity Pledge’;

Ondertekenaars van het beleggerscharter ‘Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon’ via de PRI van de Verenigde Naties;

Implementatie van de aanbevelingen van de TaskForce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Actieve aandeelhoudersverantwoordelijkheid via:

Deelname van de Voting Advisory Board aan 688 algemene aandeelhoudersvergaderingen en de stemming over 9.571 resoluties;

Versturing van 101 engagementbrieven naar ondernemingen om beter deugelijk bestuur aan te moedigen.

Verdere internationale erkenning:

ETICA NEWS in Italië: ’SRI Awards 2020: beste duurzame vermogensbeheerder’;

CITYWIRE / H&K RESPONSIBLE INVESTMENT BRAND INDEX 2020 in Europa ‘Top 10 Actieve Beheerders die zich werkelijk inspannen voor ESG’ 4e plaats – Avant-gardist;

VERENIGDE NATIES - Beste rating (A+) voor de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) voor het vierde opeenvolgende jaar;

ALFI European Distribution Award in de categorie van de snelst groeiende ESG-speler.

Labelling van de twee patrimoniale strategieën van Private Banking volgens de Towards Sustainability criteria zoals vastgesteld door de Belgische financiële sector.

Private Equity

Uitstekend jaar voor de private equitysector ondanks een uitdagende omgeving. Stabiele fondsenwerving, voornamelijk gedragen door gevestigde spelers.

Uitstekende stressbestendigheid van onze private equityfondsen, in alle strategieën.

Sterke plaatsingen over alle landen van de groep, met 175 miljoen aan toezeggingen voor nieuw geplaatste private equityfondsen, over de referentiestrategieën (buy-out, co-invest, secondaries) en met een mix van opvolgerfondsen en nieuwe partners.

Geslaagde exit met een rendement van meer dan 20% (IRR - internal rate of return) uit Green Fund II en III, fondsen actief in de hernieuwbare energiesector (onshore windmolenparken in Frankrijk).

Aanzienlijke distributies van andere private equityfondsen.

Filantropie

Seminarie en debat over het thema ’geëngageerd aandeelhouderschap’, dat 120 jongeren op de been bracht om de nieuwe generatie bewust te maken van haar rol als verantwoordelijke aandeelhouder en belegger.

Bijeenkomst met zestig Belgische filantropen in aanwezigheid van de Armeense filantrope Veronika Vardanyan, een wereldfiguur op het gebied van gedurfde filantropie.

Toekenning van één miljoen euro aan een nieuwe laureaat, 'Bayes Impact', een ngo die technologie gebruikt voor sociale doeleinden. Dat bedrag wordt nog eens aangevuld met begeleiding gedurende vijf jaar, om het ’Bob Emploi‘-programma te ontwikkelen, een platform dat gebruik maakt van artificiële intelligentie om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een baan.

Duurzame mobilisatie van medewerkers rond sociale projecten:

225 collega's namen deel aan een sportieve uitdaging om 13.000 euro op te halen voor zes verenigingen;

36 medewerkers traden toe tot het vaardigheidsprogramma gericht op het adviseren van sociale initiatieven of het sponsoren van werkzoekenden in Frankrijk en België;

Bijna 30.000 euro werd ingezameld via micro-schenkingen van collega's aan 'MakeSense';

Fietstocht gesponsord door de Degroof Petercam wielerploeg ten voordele van de Stichting tegen Kanker.

Overschrijding van de mijlpaal van één miljoen giften die in vijf jaar werden ingezameld via Gingo, het crowdfundingplatform voor de financiering van sociale projecten in België en Luxemburg.

Bijkomende inspanningen tijdens de Covid-19 crisis:

Donatie van 150.000 euro aan ‘Dokters van de Wereld’, ter ondersteuning van de eerstelijnsinspanningen voor de meest behoeftige patiënten;

50.000 euro geschonken aan het 'Fonds voor solidaire zorg', dat in het leven werd geroepen door de Koning Boudewijnstichting;

120.000 euro opgehaald via het Gingo platform voor artiesten in moeilijkheden;

Schenking van computerapparatuur aan kinderen die digitaal niet mee kunnen en schoolachterstand hebben via de vereniging ’Close the Gap’;

Uitzonderlijke financiering van drie projecten via de Degroof Petercam Stichting: ‘Revival’ steunt ondernemers die failliet dreigen te gaan, ‘Microstart’ helpt micro-ondernemers met leningen, en een studieproject over een duurzame en inclusieve economische relance die sociale beroepen wil helpen.

image

We want society at large to benefit from our work because we have the power to invest consciously.

Activiteiten

ActiviteitenBelgiëLuxemburgFrankrijkSpanjeNederlandZwitserlandDuitslandItalië
Private Banking
Institutional Asset Management
Investment Banking
Asset Services

België

Luxemburg

Frankrijk

Spanje

Nederland

Zwitserland

Duitsland

Italië

image

Our impact goes beyond generating profit.

image

We continue to write our story.

Generation after generation.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te personaliseren en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Een cookie is een kleine gegevensset die door een website wordt verstuurd naar een webbrowser en die lokaal wordt opgeslagen op de computer of het elektronisch apparaat van de bezoeker waarop de browser werkt. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

Indien u (bepaalde) cookies uitschakelt, kunnen wij niet garanderen dat de website volledig functioneel is en/of dat u toegang zult zal hebben tot alle functionaliteiten van onze website.