Make a Mark
Jaarverslag 2019

«If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.»

Sir Isaac Newton drukte zijn stempel op de geschiedenis als een van de invloedrijkste wetenschappers aller tijden. Wij drukken onze stempel al 150 jaar op toekomstige generaties door te ijveren voor een duurzame economie en door langetermijnwaarde te creëren voor de economie en de maatschappij.

Intro image

Bericht aan de aandeelhouders

SEO image

Een gesprek met onze voorzitter, Ludwig Criel, en onze CEO, Bruno Colmant

Sinds haar oprichting in 1871 heeft Degroof Petercam heel wat complexe periodes doorgemaakt. Die ervaring, samen met de expertise en het engagement van onze medewerkers, is vandaag onze sterkte.

Lees het volledige bericht aan de aandeelhouders

«We all have dreams. But in order to make dreams come into reality, it takes an awful lot of determination, dedication, self discipline and effort.»

De Amerikaanse atleet Jesse Owens drukte zijn stempel op de sportgeschiedenis met zijn uitzonderlijke prestaties. Wij streven ernaar om telkens een stap verder te gaan om onze cliënten met de grootste toewijding in staat te stellen hun eigen ambities waar te maken.

Intro image

Kerncijfers

Netto-inkomsten

in miljoen EUR

480.6

2018: 454,8

Brutobedrijfsresultaat

in miljoen EUR

84.4

2018: 111,9

Geconsolideerde nettowinst

in miljoen EUR

20.2

2018: 56,8

Medewerkers

in voltijdse equivalenten

1422

2018: 1412

Kapitaalstructuur op 31.12.2019

51,46% 20,84% 19,91% 4,39% 3,40%

DSDC*

Petercam Invest*

Financiële partners

Management en medewerkers

Autocontrole

Totaal aantal aandelen: 10.842.209

Verdeling van de inkomsten per bedrijfsactiviteit

42% 22% 18% 18%

Private Banking (inclusief kredieten en Private Equity)

Asset Management

Asset Services

Investment Banking


*Familiale en referentieaandeelhouders.
DSDC: families Philippson, Haegelsteen, Schockert en Siaens, CLdN Finance en Cobepa.
Petercam Invest: families Peterbroeck en Van Campenhout.

Kerncijfers

Totale activa van cliënten

(in miljard EUR)

20192018
BrutNet*BrutNet*
Activa onder beheer **60,060,050,550,5
Activa onder administratie ***40,58,534,97,2
Activa in bewaring ****89,36,278,15,5
Totale activa van de cliënten74,763,2

* Exclusief dubbeltellingen.
** Beheer- en kredietdiensten.
*** Administratieve diensten, inclusief fondsenboekhouding, fondsendomiciliëring,
registratie en opzet van nieuwe fondsen, transferagent, enz.
**** Bewaardiensten, inclusief registratie, aanhouding en bewaring via effecten- en cashrekeningen.

keyFigures image

Kerncijfers

Raad van bestuur

Voorzitter van de raad van bestuur

Ludwig Criel *

Voorzitter van het directiecomité

Bruno Colmant

Bestuurders-leden van het directiecomité

Nathalie Basyn

Gautier Bataille de Longprey

Benoît Daenen

Gilles Firmin

François Wohrer

Bestuurders

Yvan De Cock*

Miguel del Marmol

Jean-Baptiste Douville de Franssu

Jean-Marie Laurent Josi

Véronique Peterbroeck

Alain Philippson**

Jacques-Martin Philippson

Kathleen (Cassy) Ramsey*

Alain Schockert

Frank van Bellingen

Guido Vanherpe*


*Onafhankelijk bestuurder
**Tot 31/12/2019

keyFigures image

Kerncijfers

Verdeling per land

(in voltijdse equivalenten)

31.12.201931.12.2018
België*887896
Luxemburg357345
Frankrijk10090
Spanje5759
Zwitserland2122

* Inclusief de bijkantoren in Duitsland, Italië en Nederland.

keyFigures image

«Everyone has oceans to fly, if they have the heart to do it. Is it reckless? Maybe. But what do dreams know of boundaries?»

Amelia Earhart drukte haar stempel op de geschiedenis als de eerste vrouwelijke piloot die solo over de Atlantische Oceaan vloog. Mensen staan centraal in onze activiteiten. Wij geloven in een duurzame en inclusieve maatschappij, waarin iedereen zich kan ontplooien en zijn of haar dromen kan waarmaken.

Intro image

Markante feiten

Private Banking

38,4 miljard euro activa onder beheer voor particuliere cliënten (bruto).

Focus op de verdere verbetering van het reglementaire cliëntendocumentatieproces en van het interne controlekader.

Prominentere aanwezigheid door:

de opening van twee nieuwe kantoren in Wemmel en Turnhout en de aanwerving van private bankers om de groei te ondersteunen;

de organisatie van hoogstaande, inspirerende evenementen in de Degroof Petercam communities, zoals de 8e Degroof Petercam Business Day voor ondernemers, de Expert Highlights over de financiële markten en een generatieoverschrijdend evenement over impact investing.

Lancering van een digitaal adviesplatform dat abonnees in staat stelt om de samenstelling en de activa-allocatie van hun fondsenportefeuille online aan te passen.

Bovengemiddelde rendementen van de beheerde portefeuilles (eerste kwartiel).

Innovatieve diensten die hebben bijgedragen aan de groei:

private equity projecten;

100% maatschappelijk verantwoorde mandaten voor cliënten in discretionair beheer;

Family Office-diensten voor grote families met een complex vermogen;

specifieke oplossingen voor FBO (Family Business Owners), die Private Banking en Corporate Finance combineren.

Kredieten

Nettotoename van het volume van de kredietportefeuille tot 2,2 miljard euro.

Aanhoudend sterke commerciële dynamiek in kredieten in België, Luxemburg en Frankrijk.

Verdere ontwikkeling van het Lombardkredietaanbod voor Belgische, Luxemburgse en Franse cliënten als alternatief voor de traditionele hypothecaire kredieten.

Lichte daling van de gemiddelde kredietmarges ondanks de competitieve kredietomgeving.

Uitstekende kwaliteit van de kredietportefeuille.

Degroof Petercam Asset Management

Beheer van bijna 300 institutionele mandaten, waaronder een nieuw omvangrijk mandaat in Frankrijk.

39,2 miljard euro activa onder beheer (bruto), met een nettokapitaalinstroom van 2,1 miljard euro.

Beheer van bijna 300 institutionele mandaten, waaronder een nieuw omvangrijk mandaat in Frankrijk.

Voortzetting van de internationale expansie, met bijna 70% van de netto nieuwe kapitaalinstroom afkomstig uit het buitenland.

Significante instroom in Europese en internationale aandelenstrategieën, in obligaties (niet-traditionele wereldwijde obligaties, hoogrentende obligaties en schuldpapier van groeilanden in lokale valuta) en in duurzame strategieën die verschillende activaklassen en thema's bestrijken.

Lancering van een nieuwe, geaggregeerde obligatiestrategie gericht op duurzame klimaattrends.

Lijst van aanbevelingen van meer dan 100 Europese en Amerikaanse aandelen en van meer dan 500 hoogrentende en investment grade bedrijfsobligaties opgesteld door de buy-side aandelen- en kredietanalisten.

Talrijke prijzen voor de kwaliteit van het beheer en de beleggingsrendementen:

L'Echo/De Tijd: Super Award voor beste aandelen- en obligatiebeheerder over vijf jaar;

Scope Awards in Duitsland: beste vermogensbeheerder voor obligatiefondsen;

SRI-awards in Italië: beste onderneming voor duurzaam vermogensbeheer.

ALFI in Luxemburg: Europese distributie-award in de categorie 'Fastest Riser in ESG'.

Asset Services

40,5 miljard euro aan activa onder beheer en/of in bewaring (bruto).

Oprichting van een veertigtal nieuwe fondsen naar Belgisch of Luxemburgs recht.

Operationele onboarding van Belgische fondsen beheerd en verdeeld door Degroof Petercam Asset Management (8,5 miljard euro) en waarvoor op 2 januari 2020 een migratie heeft plaatsgevonden.

Grensoverschrijdende migratie van een bijkomend compartiment naar het eigen bewaarplatform (203 miljoen euro).

Beheer van vijf private-equityfondsen voor een totaal van 306 miljoen euro aan toegezegd kapitaal.

Investment Banking

90 mandaten in adviesverlening, fusies & overnames (M&A) en kapitaalmarkttransacties, wat de leidende positie van Degroof Petercam op het gebied van investment banking bevestigt, zeker wat de middelgrote ondernemingen betreft.

38 M&A-mandaten voor een totaalbedrag van 2,3 miljard euro, waarvan 13 in België, 23 in Frankrijk en 2 in Spanje.

Grote transacties op de obligatiemarkten in België en in Frankrijk zoals de obligatie-uitgiftes van Gimv, Leasinvest en Befimmo, de schuldfinanciering van Biogroup, de private schuldplaatsing voor Elis en Vilmorin en de financiering van overnames voor Franse bedrijven zoals Legris, Apax en Axeréal.

6 transacties op de aandelenmarkt, waaronder kapitaalverhogingen van Aedifica, Montéa en TINC.

Uitbreiding van de sell-side research naar een breder cliëntenbestand in Spanje en de Verenigde Staten.

Lancering van een nieuw derivatenaanbod en werving van nieuwe cliënten, inclusief de eerste structurering van transacties voor nieuwe institutionele cliënten.

Institutionele seminars over de gezondheidszorg, de consumenten- en vastgoedsector en Benelux-roadshows in de belangrijkste internationale financiële centra zoals New York, Londen, Parijs, Milaan, Zürich, Brussel, Amsterdam, Luxemburg en Madrid.

Dubbelcijferige groei van de activiteit aandelenoptieplannen, met 48 nieuwe cliënten, waaronder verschillende BEL20-bedrijven.

Aanzienlijke toename van de verhandelingsactiviteit van de dealing desk in de belangrijkste activaklassen wereldwijd.

Succesvolle lancering van de Corporate Finance-activiteiten in Luxemburg.

Jaarlijkse publicatie van het Benelux Company Handbook, sell-side lijst van meer dan 130 beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux en uitgifte van meer dan 1.000 rapporten en meer dan 60 gedetailleerde studies.

Verantwoord beleggen

Toename met 58% van de activa onder beheer via SRI-fondsen, of meer dan 7,2 miljard euro belegd in duurzame strategieën.

Lancering van een nieuwe actieve beleggingsstrategie in overheids- en bedrijfsobligaties die gericht is op de overgang naar een koolstofarme economie. Deze strategie omvat groene obligaties, bedrijven met diensten en producten die beantwoorden aan de uitdagingen van de klimaatverandering en bedrijven in zogenaamde transitiesectoren.

Erkenning van het volledige gamma van de 11 duurzame strategieën volgens de criteria ‘Towards Sustainability’, zoals vastgelegd door de Belgische financiële sector.

Focus op klimaat en actief aandeelhouderschap:

Deelname aan meerdere initiatieven voor collectief engagement, zoals ‘Responsible outsourcing of cobalt’, ‘FAIRR’ en ‘Climate Action 100+’;

Ondertekenaar van het charter 'Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon' via de UN PRI;

Uitvoering van de aanbevelingen van de TaskForce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD);

Versturing van 171 brieven naar bedrijven en actief stembeleid ter bevordering van deugdelijk bestuur;

Actief aandeelhouderschap van de Voting Advisory Board, dat aan 650 algemene aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven heeft deelgenomen en over 9 266 besluiten stemde.

Verdere internationale erkenning:

Beste A+ rating voor het naleven van de Principles for Responsible Investment (PRI) voor het derde achtereenvolgende jaar;

Top 10-positie in het Citywire-klassement (H&K Responsible Investment Bank Index) van de beheervennootschappen die zich het meest inzetten voor ESG;

ALFI European Distribution Award in de categorie 'Fastest Riser in ESG'.

Private Equity

Globaal sterke prestatie van bestaande private-equity-beleggingen die zich conform de verwachtingen ontwikkelden.

Fondsenwerving voor een recordbedrag van 250 miljoen euro aan nieuwe toezeggingen voor vier nieuwe beleggingsopportuniteiten.

Nieuwe initiatieven met het oog op de ontwikkeling van het Private Equity aanbod in Frankrijk.

Succesvolle lancering van Green Fund IV, een nieuw fonds in de sector van de hernieuwbare energie, met een vergelijkbare strategie als de vorige fondsen die gericht zijn op onshore windmolenparkprojecten in Frankrijk.

Voltooiing van een aanzienlijke overdracht met de verkoop van ASL (luchtvaartdiensten), een participatie van 3P Air Freighters.

Aanzienlijke uitkeringen in bepaalde fondsen en feederfondsen, zoals Green Fund II, CA2 Secondaries (Committed Advisors), CVC Capital Partners 6, Down2Earth, Sofindev IV en 3P Tangible Assets Fund.

Filantropie

Deelname van 396 collega's aan de 7e editie van de Degroof Petercam Solidarity Days, waarbij 2.970 uur vrijwilligerswerk werd verricht via projecten die variëren van EHBO- opleidingen, het planten van bomen, het sporten met vluchtelingen en het wandelen met gehandicapten en nog talrijke andere initiatieven in België en Luxemburg.

Inzameling van 750.000 euro aan donaties via het crowdfunding platform Gingo voor de financiering van 49 projecten in België en Luxemburg.

Lancering van een sponsorprogramma waarbij meer dan 50 collega’s hun vaardigheden ter beschikking stellen onder de vorm van adviesverlening aan liefdadigheidsdoelen of de begeleiding van werkzoekenden in Frankrijk en België.

Toekenning van 20.904 euro aan 'Mobile Schools', een project dat onderwijs biedt aan straatkinderen in ontwikkelingslanden, dankzij de microdonaties van collega's in Frankrijk, België en Luxemburg.

Inzameling van fondsen door het Degroof Petercam wielerteam ten gunste van de Stichting tegen Kanker.

Organisatie van een conferentie op de Belgische ambassade in Lissabon over de pioniersrol van Portugal op het gebied van sociale economie en sociale innovatie in aanwezigheid van Prof. Filipe Santos, decaan van de Catolica Universiteit en wereldautoriteit op dit gebied.

Actieve deelname aan NetMentora (ondernemersnetwerk) en Fundació Banc Dels Aliments (voedselbank) in Spanje.

Langetermijn adviesmandaat voor een toekomstig filantroop die geweld tegen vrouwen en kinderen wenst aan te pakken.

Toekenning van één miljoen euro aan DUO for a JOB, de eerste laureaat van het nieuwe 'Degroof Petercam Foundation programma'. DUO for a JOB brengt jonge werkzoekenden met een allochtone achtergrond in contact met ervaren professionals om hen te begeleiden en te ondersteunen bij hun zoektocht naar een baan.

Deelname aan de jaarlijkse top van de European Venture Philanthropy Association (EVPA) in Den Haag.

Organisatie van 'Invisible Heroes', een inspirerende conferentie in samenwerking met DUO for a JOB, de Lunt Foundation en Julie de Pimodan, een sociaal ondernemer en oprichter van Fluicity, een app voor actief burgerschap.

Private Banking

38,4 miljard euro activa onder beheer voor particuliere cliënten (bruto).

Focus op de verdere verbetering van het reglementaire cliëntendocumentatieproces en van het interne controlekader.

Prominentere aanwezigheid door:

de opening van twee nieuwe kantoren in Wemmel en Turnhout en de aanwerving van private bankers om de groei te ondersteunen;

de organisatie van hoogstaande, inspirerende evenementen in de Degroof Petercam communities, zoals de 8e Degroof Petercam Business Day voor ondernemers, de Expert Highlights over de financiële markten en een generatieoverschrijdend evenement over impact investing.

Lancering van een digitaal adviesplatform dat abonnees in staat stelt om de samenstelling en de activa-allocatie van hun fondsenportefeuille online aan te passen.

Bovengemiddelde rendementen van de beheerde portefeuilles (eerste kwartiel).

Innovatieve diensten die hebben bijgedragen aan de groei:

private equity projecten;

100% maatschappelijk verantwoorde mandaten voor cliënten in discretionair beheer;

Family Office-diensten voor grote families met een complex vermogen;

specifieke oplossingen voor FBO (Family Business Owners), die Private Banking en Corporate Finance combineren.

Kredieten

Nettotoename van het volume van de kredietportefeuille tot 2,2 miljard euro.

Aanhoudend sterke commerciële dynamiek in kredieten in België, Luxemburg en Frankrijk.

Verdere ontwikkeling van het Lombardkredietaanbod voor Belgische, Luxemburgse en Franse cliënten als alternatief voor de traditionele hypothecaire kredieten.

Lichte daling van de gemiddelde kredietmarges ondanks de competitieve kredietomgeving.

Uitstekende kwaliteit van de kredietportefeuille.

Degroof Petercam Asset Management

Beheer van bijna 300 institutionele mandaten, waaronder een nieuw omvangrijk mandaat in Frankrijk.

39,2 miljard euro activa onder beheer (bruto), met een nettokapitaalinstroom van 2,1 miljard euro.

Beheer van bijna 300 institutionele mandaten, waaronder een nieuw omvangrijk mandaat in Frankrijk.

Voortzetting van de internationale expansie, met bijna 70% van de netto nieuwe kapitaalinstroom afkomstig uit het buitenland.

Significante instroom in Europese en internationale aandelenstrategieën, in obligaties (niet-traditionele wereldwijde obligaties, hoogrentende obligaties en schuldpapier van groeilanden in lokale valuta) en in duurzame strategieën die verschillende activaklassen en thema's bestrijken.

Lancering van een nieuwe, geaggregeerde obligatiestrategie gericht op duurzame klimaattrends.

Lijst van aanbevelingen van meer dan 100 Europese en Amerikaanse aandelen en van meer dan 500 hoogrentende en investment grade bedrijfsobligaties opgesteld door de buy-side aandelen- en kredietanalisten.

Talrijke prijzen voor de kwaliteit van het beheer en de beleggingsrendementen:

L'Echo/De Tijd: Super Award voor beste aandelen- en obligatiebeheerder over vijf jaar;

Scope Awards in Duitsland: beste vermogensbeheerder voor obligatiefondsen;

SRI-awards in Italië: beste onderneming voor duurzaam vermogensbeheer.

ALFI in Luxemburg: Europese distributie-award in de categorie 'Fastest Riser in ESG'.

Asset Services

40,5 miljard euro aan activa onder beheer en/of in bewaring (bruto).

Oprichting van een veertigtal nieuwe fondsen naar Belgisch of Luxemburgs recht.

Operationele onboarding van Belgische fondsen beheerd en verdeeld door Degroof Petercam Asset Management (8,5 miljard euro) en waarvoor op 2 januari 2020 een migratie heeft plaatsgevonden.

Grensoverschrijdende migratie van een bijkomend compartiment naar het eigen bewaarplatform (203 miljoen euro).

Beheer van vijf private-equityfondsen voor een totaal van 306 miljoen euro aan toegezegd kapitaal.

Investment Banking

90 mandaten in adviesverlening, fusies & overnames (M&A) en kapitaalmarkttransacties, wat de leidende positie van Degroof Petercam op het gebied van investment banking bevestigt, zeker wat de middelgrote ondernemingen betreft.

38 M&A-mandaten voor een totaalbedrag van 2,3 miljard euro, waarvan 13 in België, 23 in Frankrijk en 2 in Spanje.

Grote transacties op de obligatiemarkten in België en in Frankrijk zoals de obligatie-uitgiftes van Gimv, Leasinvest en Befimmo, de schuldfinanciering van Biogroup, de private schuldplaatsing voor Elis en Vilmorin en de financiering van overnames voor Franse bedrijven zoals Legris, Apax en Axeréal.

6 transacties op de aandelenmarkt, waaronder kapitaalverhogingen van Aedifica, Montéa en TINC.

Uitbreiding van de sell-side research naar een breder cliëntenbestand in Spanje en de Verenigde Staten.

Lancering van een nieuw derivatenaanbod en werving van nieuwe cliënten, inclusief de eerste structurering van transacties voor nieuwe institutionele cliënten.

Institutionele seminars over de gezondheidszorg, de consumenten- en vastgoedsector en Benelux-roadshows in de belangrijkste internationale financiële centra zoals New York, Londen, Parijs, Milaan, Zürich, Brussel, Amsterdam, Luxemburg en Madrid.

Dubbelcijferige groei van de activiteit aandelenoptieplannen, met 48 nieuwe cliënten, waaronder verschillende BEL20-bedrijven.

Aanzienlijke toename van de verhandelingsactiviteit van de dealing desk in de belangrijkste activaklassen wereldwijd.

Succesvolle lancering van de Corporate Finance-activiteiten in Luxemburg.

Jaarlijkse publicatie van het Benelux Company Handbook, sell-side lijst van meer dan 130 beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux en uitgifte van meer dan 1.000 rapporten en meer dan 60 gedetailleerde studies.

Verantwoord beleggen

Toename met 58% van de activa onder beheer via SRI-fondsen, of meer dan 7,2 miljard euro belegd in duurzame strategieën.

Lancering van een nieuwe actieve beleggingsstrategie in overheids- en bedrijfsobligaties die gericht is op de overgang naar een koolstofarme economie. Deze strategie omvat groene obligaties, bedrijven met diensten en producten die beantwoorden aan de uitdagingen van de klimaatverandering en bedrijven in zogenaamde transitiesectoren.

Erkenning van het volledige gamma van de 11 duurzame strategieën volgens de criteria ‘Towards Sustainability’, zoals vastgelegd door de Belgische financiële sector.

Focus op klimaat en actief aandeelhouderschap:

Deelname aan meerdere initiatieven voor collectief engagement, zoals ‘Responsible outsourcing of cobalt’, ‘FAIRR’ en ‘Climate Action 100+’;

Ondertekenaar van het charter 'Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon' via de UN PRI;

Uitvoering van de aanbevelingen van de TaskForce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD);

Versturing van 171 brieven naar bedrijven en actief stembeleid ter bevordering van deugdelijk bestuur;

Actief aandeelhouderschap van de Voting Advisory Board, dat aan 650 algemene aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven heeft deelgenomen en over 9 266 besluiten stemde.

Verdere internationale erkenning:

Beste A+ rating voor het naleven van de Principles for Responsible Investment (PRI) voor het derde achtereenvolgende jaar;

Top 10-positie in het Citywire-klassement (H&K Responsible Investment Bank Index) van de beheervennootschappen die zich het meest inzetten voor ESG;

ALFI European Distribution Award in de categorie 'Fastest Riser in ESG'.

Private Equity

Globaal sterke prestatie van bestaande private-equity-beleggingen die zich conform de verwachtingen ontwikkelden.

Fondsenwerving voor een recordbedrag van 250 miljoen euro aan nieuwe toezeggingen voor vier nieuwe beleggingsopportuniteiten.

Nieuwe initiatieven met het oog op de ontwikkeling van het Private Equity aanbod in Frankrijk.

Succesvolle lancering van Green Fund IV, een nieuw fonds in de sector van de hernieuwbare energie, met een vergelijkbare strategie als de vorige fondsen die gericht zijn op onshore windmolenparkprojecten in Frankrijk.

Voltooiing van een aanzienlijke overdracht met de verkoop van ASL (luchtvaartdiensten), een participatie van 3P Air Freighters.

Aanzienlijke uitkeringen in bepaalde fondsen en feederfondsen, zoals Green Fund II, CA2 Secondaries (Committed Advisors), CVC Capital Partners 6, Down2Earth, Sofindev IV en 3P Tangible Assets Fund.

Filantropie

Deelname van 396 collega's aan de 7e editie van de Degroof Petercam Solidarity Days, waarbij 2.970 uur vrijwilligerswerk werd verricht via projecten die variëren van EHBO- opleidingen, het planten van bomen, het sporten met vluchtelingen en het wandelen met gehandicapten en nog talrijke andere initiatieven in België en Luxemburg.

Inzameling van 750.000 euro aan donaties via het crowdfunding platform Gingo voor de financiering van 49 projecten in België en Luxemburg.

Lancering van een sponsorprogramma waarbij meer dan 50 collega’s hun vaardigheden ter beschikking stellen onder de vorm van adviesverlening aan liefdadigheidsdoelen of de begeleiding van werkzoekenden in Frankrijk en België.

Toekenning van 20.904 euro aan 'Mobile Schools', een project dat onderwijs biedt aan straatkinderen in ontwikkelingslanden, dankzij de microdonaties van collega's in Frankrijk, België en Luxemburg.

Inzameling van fondsen door het Degroof Petercam wielerteam ten gunste van de Stichting tegen Kanker.

Organisatie van een conferentie op de Belgische ambassade in Lissabon over de pioniersrol van Portugal op het gebied van sociale economie en sociale innovatie in aanwezigheid van Prof. Filipe Santos, decaan van de Catolica Universiteit en wereldautoriteit op dit gebied.

Actieve deelname aan NetMentora (ondernemersnetwerk) en Fundació Banc Dels Aliments (voedselbank) in Spanje.

Langetermijn adviesmandaat voor een toekomstig filantroop die geweld tegen vrouwen en kinderen wenst aan te pakken.

Toekenning van één miljoen euro aan DUO for a JOB, de eerste laureaat van het nieuwe 'Degroof Petercam Foundation programma'. DUO for a JOB brengt jonge werkzoekenden met een allochtone achtergrond in contact met ervaren professionals om hen te begeleiden en te ondersteunen bij hun zoektocht naar een baan.

Deelname aan de jaarlijkse top van de European Venture Philanthropy Association (EVPA) in Den Haag.

Organisatie van 'Invisible Heroes', een inspirerende conferentie in samenwerking met DUO for a JOB, de Lunt Foundation en Julie de Pimodan, een sociaal ondernemer en oprichter van Fluicity, een app voor actief burgerschap.

«You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end, each of us must work for our own improvement.»

Als natuurkundige en scheikundige maakte Marie Curie het verschil met haar vooruitstrevend onderzoek en baanbrekende uitvindingen. De integratie van ecologische, sociale en bestuursgebonden criteria in het beheer van onze activiteiten vormt een integraal onderdeel van onze duurzame beleggingsstrategie.

Intro image

Activiteiten

ActiviteitenBelgiëLuxemburgFrankrijkSpanjeNederlandZwitserlandDuitslandItalië
Private Banking
Institutional Asset Management
Investment Banking
Asset Services

België

Degroof Petercam Investment Banking - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management<br>Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 274 015 295

Degroof Petercam Asset Management<br>Succursale Italiana

Via Monte di Pietà 21
20121 Milano

T +39 02 86337 223

Luxemburg

Degroof Petercam Investment Banking - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management<br>Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 274 015 295

Degroof Petercam Asset Management<br>Succursale Italiana

Via Monte di Pietà 21
20121 Milano

T +39 02 86337 223

Frankrijk

Degroof Petercam Investment Banking - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management<br>Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 274 015 295

Degroof Petercam Asset Management<br>Succursale Italiana

Via Monte di Pietà 21
20121 Milano

T +39 02 86337 223

Spanje

Degroof Petercam Investment Banking - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management<br>Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 274 015 295

Degroof Petercam Asset Management<br>Succursale Italiana

Via Monte di Pietà 21
20121 Milano

T +39 02 86337 223

Nederland

Degroof Petercam Investment Banking - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management<br>Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 274 015 295

Degroof Petercam Asset Management<br>Succursale Italiana

Via Monte di Pietà 21
20121 Milano

T +39 02 86337 223

Zwitserland

Degroof Petercam Investment Banking - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management<br>Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 274 015 295

Degroof Petercam Asset Management<br>Succursale Italiana

Via Monte di Pietà 21
20121 Milano

T +39 02 86337 223

Duitsland

Degroof Petercam Investment Banking - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management<br>Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 274 015 295

Degroof Petercam Asset Management<br>Succursale Italiana

Via Monte di Pietà 21
20121 Milano

T +39 02 86337 223

Italië

Degroof Petercam Investment Banking - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France

44, rue de Lisbonne
75008 Paris

T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management<br>Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 274 015 295

Degroof Petercam Asset Management<br>Succursale Italiana

Via Monte di Pietà 21
20121 Milano

T +39 02 86337 223

België

Degroof Petercam Asset Management

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking

Guimardstraat 18
1040 Brussel

T +32 2 287 97 11

Nederland

Duitsland

Degroof Petercam Asset Management
Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main

T +49 69 274 015 295

Italië

Degroof Petercam Asset Management
Succursale Italiana

Via Monte di Pietà 21
20121 Milano

T +39 02 86337 223

«With the new day comes new strength and new thoughts.»

Als Amerikaanse first lady tijdens de vier ambtstermijnen van haar man, drukte Anna Eleanor Roosevelt haar stempel via haar verwezenlijkingen op het gebied van mensenrechten. Wij helpen beleggers om bij te dragen tot een betere wereld en tot duurzame ontwikkeling via langetermijnoplossingen.

Intro image

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te personaliseren en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Een cookie is een kleine gegevensset verzameling van gegevens die door een website wordt verstuurd naar een webbrowser en die lokaal wordt opgeslagen op de computer of het elektronisch apparaat van de bezoeker waarop de browser werktvan onze website. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

Indien u (bepaalde) cookies uitschakelt, kunnen wij niet garanderen dat de website volledig functioneel is en/of dat u toegang zult zal hebben tot alle functionaliteitenbepaalde functionele eigenschappen van onze website.