Jaarverslag 2018

"Het is onze missie om kwalitatieve, innovatieve en duurzame oplossingen te bieden die het best aansluiten bij de noden van onze cliënten. Ook in 2018 hebben we verder gebouwd op ons transversaal businessmodel en onze hooggekwalificeerde talenten om waarde te creëren voor al onze cliënten."

Ontdek de boodschap van de RVB

Philippe Masset  CEO (rechts)
Ludwig Criel  Voorzitter van de raad van bestuur (links)

Kerncijfers

Netto-inkomsten

in miljoen EUR
455
2018
468
2017

Brutobedrijfsresultaat

in miljoen EUR
109
2018
129
2017

Geconsolideerde nettowinst

in miljoen EUR
57
2018
86
2017

Medewerkers

in VTE
1412
2018
1369
2017

Kapitaalstructuur op 31.12.2018

 • DSDC *
 • Petercam Invest *
 • Management en medewerkers
 • Autocontrole
 • Financiële partners

Verdeling van de inkomsten 2018

 • Vermogensbeheer
 • Corporate finance & structured finance
 • Marktactiviteiten
Totaal aantal aandelen: 10 842 209

*Familiale en referentieaandeelhouders  
DSDC: families Philippson, Haegelsteen, Schockert en Siaens, CLdN Finance en Cobepa 
Petercam Invest: families Peterbroeck en Van Campenhout
Totale activa van cliënten

(in miljard EUR)


2018 2017 (proforma)
   Bruto Netto* Bruto Netto*
Activa onder beheer**  50,5 50,5 53,4 53,4
Activa onder administratie***  34,9 7,2 38,0 8,4
Activa in bewaring****    78,1 5,4 84,9 6,1
Totaal               63,2             67,9

In 2018 werd de voorstelling van onze activa gewijzigd om de verschillende activiteiten van de group beter weer te geven.
* exclusief dubbeltellingen;
** beheer- en kredietdiensten;
*** administratieve diensten, inclusief fondsenboekhouding, fondsendomiciliëring, registratie en opzet van nieuwe fondsen, transferagent, enz.;
**** bewaardiensten, inclusief registratie, aanhouding en bewaring via effecten- en crashrekeningen. 

Raad van bestuur
Voorzitter van de raad van bestuur
Ludwig Criel*
Voorzitter van het directiecomité
Philippe Masset
Bestuurders-leden van het directiecomité
Nathalie Basyn
Gautier Bataille de Longprey
Bruno Colmant
Benoît Daenen
Gilles Firmin
Pascal Nyckees
François Wohrer
Bestuurders
Miguel del Marmol
Jean-Baptiste Douville de Franssu
Christian Jacobs*
Jean-Marie Laurent Josi
Véronique Peterbroeck
Alain Philippson
Jacques-Martin Philippson
Alain Schockert
Frank van Bellingen
Guido Vanherpe*

* Onafhankelijk bestuurder.
Verdeling per land van de voltijdse equivalenten

(in VTE)


31.12.2018 31.12.2017
België* 896 857
Luxemburg   345 326
Zwitserland  22 22
Frankrijk  90 100
Spanje 59 64
* Inclusief de bijkantoren in Duitsland, Italië en Nederland. 

Markante feiten

Private Banking

 • 34,2 miljard euro activa onder beheer voor particuliere cliënten (bruto).
 • Bovengemiddelde rendementen van de portefeuilles en de patrimoniale fondsen (eerste kwartaal).
 • Uitbreiding van het cliënteel dankzij:
  • de oplossingen die we specifiek ontwikkelen voor FBO-ondernemers (Family Business Owners), waarbij we Private Banking en Corporate Finance combineren, in België, Frankrijk, Luxemburg en Spanje;
  • de aanwerving - onder meer in Vlaanderen - van een vijftigtal hooggekwalificeerde professionals;
  • de opening van een nieuw kantoor in Turnhout en Doornik;
  • de uitbreiding van het Family Office-aanbod en van het advies over vermogensstructurering in het kader van de toenemende internationale mobiliteit van de families die cliënt bij ons zijn;
  • de vernieuwingen wat duurzaam beleggen betreft, met nieuwe fondsen gericht op de klimaatproblematiek en impact investing; 
  • de organisatie van belangrijke evenementen, zoals onze Degroof Petercam Business Day en onze Vlaamse Ondernemers Top.
 • Internationalisering door:
  • de International Hub in Luxemburg, die de grensoverschrijdende samenwerking binnen de groep bevordert en instaat voor de activiteiten in de landen waar we niet beschikken over een lokale entiteit zoals in Portugal;
  • de integratie van Entheca Finance in Frankrijk, een Franse beheervennootschap die hoofdzakelijk is gericht op een cliënteel van ondernemers en grote private beleggers;
  • de geïntegreerde benadering voor de Eurometropool vanuit onze kantoren in Rijsel, Kortrijk en Doornik;
  • de opening van een vertegenwoordigingskantoor in Canada (Montreal).

Institutional Asset Management

 • 44,7 miljard euro activa onder beheer (bruto) met een nettokapitaalinstroom van ongeveer 900 miljoen euro.
 • Beheer van bijna 300 institutionele mandaten.
 • Voortzetting van onze internationale expansie, met meer dan 50% van de fondsen en mandaten die worden verkocht buiten België.
 • Gunstige langetermijnrendementen van de beleggingsfondsen in volatiele markten.
 • Oprichting van een gespecialiseerd team voor converteerbare obligaties in Parijs.
 • Aanhoudend sterke groei van succesvolle strategieën, zoals duurzame thematische aandelen (NewGems), obligaties uit groeilanden, (duurzame) Europese aandelen (Euroland), hoogrentende obligaties en niet-traditionele wereldwijde obligaties (Universalis).
 • Oprichting van Arvestar, een joint venture met Argenta Asset Management met als doel om het financieel beheer van de Argenta-pensioenspaarfondsen door DPAM te institutionaliseren.
 • Talrijke prijzen die de kwaliteit van het beheer en de rendementen van onze fondsen belonen:
  • L’Echo / De Tijd: Super Award voor de beste aandelen- en obligatiebeheerder over 5 jaar;
  • Thomson Reuters Lipper Awards: Bonds EUR High Yield, Listed European Real Estate, … ;
  • Scope Awards in Duitsland: beste obligatiebeheerder.

Asset Services

 • 34,8 miljard euro activa onder administratie (bruto).
 • Oprichting van een dertigtal nieuwe fondsen naar Belgisch en Luxemburgs recht.
 • Oprichting van twee Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Fonds d’Investissement Alternatif Réservé - FIAR), private equity-vehikels gespecialiseerd in risicokapitaal ten behoeve van hightech en de regeneratieve economie.
 • Hergroepering van alle diensten voor fondsen in een enkele entiteit, met name Degroof Petercam Asset Services (DPAS).

Investment Banking

 • 99 gerealiseerde mandaten in adviesverlening, fusies en overnames (M&A) en kapitaalmarktactiviteiten.
 • 45 M&A-opdrachten voor een totaalbedrag van 2,8 miljard euro, waarvan 16 in België (zoals ACV/Atlantic, Trustteam/Ardian, Woluwe Shopping/Eurocommercial Properties), 28 in Frankrijk (waaronder verschillende overnames voor Biogroup, Utac Ceram/FCDE, Transdev/Rethmann) en 1 in Spanje (Metropolis Grupo/Armonia).
 • 16 transacties op de aandelenmarkten waarvan 11 als bookrunner, zoals de beursintroductie op Euronext Brussels van de Britse biotechonderneming Acacia, de kapitaalverhogingen van Cofinimmo, IOW, TINC en Xior. Verhandeling van meer dan 110 miljoen euro aan aandelenblokken op de secundaire markt.
 • Omvangrijke transacties op de obligatiemarkten in België en Frankrijk, zoals de obligatie-uitgiftes van Befimmo en Apsys, de syndicaatslening van Dossche Mills, de terugkoop van obligaties van Orès en schuldfinanciering van Biogroup en Prodware.
 • Sterke activiteit van onze dealing desk in alle activaklassen wereldwijd, voor rekening van particulieren en institutionele beleggers van de groep.
 • Forse stijging van het volume aandelenoptieplannen. 
 • Verdere ontwikkeling op de lokale markt voor familiebedrijven in Luxemburg. 
 • Geslaagde lancering van de corporate finance-activiteiten in Spanje. 
 • Institutionele seminaries over Beneluxaandelen in sectoren zoals gezondheidszorg, consumptie en vastgoed in de belangrijkste internationale financiële hubs, zoals New York, Londen, Parijs, Milaan, Zürich, Brussel, Luxemburg en Madrid.

Kredieten

 • Nettoaangroei van het volume van de kredietportefeuille tot 2,1 miljard euro. 
 • Aanhoudend sterke dynamiek in grensoverschrijdende leningen (België, Luxemburg, Frankrijk). 
 • Verdere ontwikkeling van het aanbod van lombardkredieten die we aan Belgische, Luxemburgse, Franse, Spaanse en Zwitserse cliënten toekennen als alternatief voor traditionele hypothecaire leningen. 
 • Lichte afname van de gemiddelde kredietmarges in een competitief kredietklimaat. 
 • Uitstekende kwaliteit van de onderliggende kredietportefeuille waarbij we geen enkele bijkomende nettokredietprovisie hebben geregistreerd.

Verantwoord beleggen

 • Toename met 30% van de activa onder beheer via SRI-fondsen, of bijna 4 miljard euro belegd in 11 duurzame strategieën.
 • Volle inwerkingtreding van het Responsible Investment Competence Center dat ten dienste staat van alle research- en beleggingsteams van de groep. 
 • Ontwikkeling van nieuwe interne modellen en audits als aanvulling op het beslissingsproces voor beleggingen: impactverslagen voor ecologische, maatschappelijke en deugdelijk bestuur criteria (Environmental Social Governance), duurzaamheidsaudits, interne ontwikkeling van thematische key performance indicators (KPI’s) voor ESG-uitdagingen. 
 • Aandacht voor klimaatverandering en koolstofrisico: beoordeling van de koolstofuitstoot van alle beheerde portefeuilles en identificatie van de belangrijkste bijdragers en emittenten. 
 • Bijkomend engagement op het niveau van Degroof Petercam Asset Management (DPAM) als supporter van de Taskforce Climated-related Financial Disclosures (TCFD). 
 • Actief aandeelhouderschap van de Voting Advisory Board dat aan 538 algemene aandeelhoudersvergaderingen en over bijna 7 800 resoluties stemde.
 • Verdere internationale erkenning: 
 • Luxflag ESG-label voor alle duurzame strategieën;
 • Beste rating (A+) voor het naleven van de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI), voor het tweede opeenvolgende jaar; 
 • Top 10-positie in het Citywire-klassement van de beheervennootschappen met het sterkste ESG-engagement.
 • Deelname aan meerdere initiatieven voor collectief engagement, zoals het Cobalt Institute voor het duurzaam en verantwoord gebruik van kobalt, en de Investor Statement on Digital Rights for Corporate Accountability.

Private Equity

 • Globaal sterke rendementen, omvangrijke mobilisering van kapitaal en realisatie van zes nieuwe private beleggingen.
 • Ophaling van meer dan 100 miljoen Canadese dollar voor BDG-Appalaches II, ons tweede buy-outfonds dat gericht is op smallcaps in Canada. 
 • Ontwikkeling van een impact beleggingsfonds in samenwerking met onze Zwitserse partner Quadia. 
 • Lancering van Co-Investment Small-Cap Europe, eerste compartiment van een nieuwe FIPS-structuur (Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé) voor risicokapitaal, in samenwerking met Access Capital in Frankrijk. 
 • Geslaagde uitbreiding van het private equity-aanbod in Luxemburg.
 • Aanzienlijke uitkeringen in Green Fund II, Down 2 Earth en CVC Capital Partners 6. 

Financial Research

 • Publicatie van ons jaarlijkse Benelux Company Handbook en tweede editie van onze enquête ‘Family Business Owners Barometer’ in België en Luxemburg.
 • Sell-side analistenteam dat meer dan 130 in de Benelux genoteerde bedrijven nauwgezet opvolgt, goed voor meer dan 1 000 bedrijfsrapporten en 60 gedetailleerde verslagen over beursgenoteerde bedrijven. 
 • Uitbreiding van de sell-side research naar een ruimer cliënteel in Spanje en de Verenigde Staten. 
 • Buy-side researchteam bestaande uit aandelen- en kredietanalisten die een aanbevelingslijst opstellen voor meer dan 100 Europese en Amerikaanse aandelen en meer dan 500 hoogrentende en investment grade bedrijfsobligaties opvolgen.

Filantropie

 • Viering van de tiende verjaardag van Degroof Petercam Foundation. 
 • Animatie van negen workshops in de vijf landen van de groep, om onze collega’s bewust te maken van hun maatschappelijke impact en hen kennis te laten maken met sociaal ondernemerschap. 
 • Sessie met 120 medewerkers van de ‘next generation’ in het Havenhuis in Antwerpen voor een forum rond de circulaire economie, in samenwerking met de familiale groep Sibelco. 
 • Ophaling van 500 000 euro aan giften via het crowdfunding platform Gingo, voor de financiering van 31 sociale projecten in België en Luxemburg. 
 • Deelname aan de jaarlijkse top van de European Venture Philanthropy Association (EVPA) in Warschau. 
 • Aanstelling van een nieuwe externe bestuurder van de stichting: Dhr. Etienne Denoël, oud-directeur van McKinsey & Company, CEO van de ngo ‘Agir pour l’Enseignement’. 
 • 2 400 uur vrijwilligerswerk via de deelname van 340 collega’s aan de zesde editie van de Degroof Petercam Solidarity Days, alsook bloedinzamelingen en EHBO-opleidingen. 
 • Inzameling van fondsen door het Degroof Petercam Cycling Team ten voordele van de Belgische Stichting tegen Kanker.
 • Actieve deelname in Spanje aan Net Mentora (ondernemersnetwerk), en ondersteuning van het SJD Pediatric Cancer Center, de Fundació Banc Dels Aliments (voedselbank).

Digitalisering

 • ‘Digital Acceleration’-programma aangestuurd door het digitaal comité met als doel om de aanhoudende digitale transformatie van onze groep in goede banen te leiden, inclusief de ontwikkeling van innovatieve platforms, tools en werkmethodes.
 • Aanstelling van Xavier De Pauw, de voormalige CEO van MeDirect, als head of strategic innovation en als voorzitter van het digitaal comité. 
 • Nieuwe functionaliteiten voor My Degroof Petercam (MyDP), onze online tool voor het raadplegen van portefeuilles en rapportering, die zijn 10 000e gebruiker mocht verwelkomen.
 • Lancering van een digitaal platform voor de opening van rekeningen. 
 • Opzetten van de verzending van regelmatige updates op smartphones over de evolutie van de financiële markten en de beleggingsstrategie van ons belangrijkste patrimoniaal fonds, DP Global Strategy. 
 • Toename van de digitale expertise-uitwisseling met DPAM-cliënten dankzij multichannel publicatieplatforms, inclusief nieuwsbrieven, de MyDP-app en de nieuwe website voor fondsen beheerd door DPAM (dpamfunds.com).

Markante feiten

Private Banking
 • 34,2 miljard euro activa onder beheer voor particuliere cliënten (bruto).
 • Bovengemiddelde rendementen van de portefeuilles en de patrimoniale fondsen (eerste kwartaal).
 • Uitbreiding van het cliënteel dankzij:
  • de oplossingen die we specifiek ontwikkelen voor FBO-ondernemers (Family Business Owners), waarbij we Private Banking en Corporate Finance combineren, in België, Frankrijk, Luxemburg en Spanje;
  • de aanwerving - onder meer in Vlaanderen - van een vijftigtal hooggekwalificeerde professionals;
  • de opening van een nieuw kantoor in Turnhout en Doornik;
  • de uitbreiding van het Family Office-aanbod en van het advies over vermogensstructurering in het kader van de toenemende internationale mobiliteit van de families die cliënt bij ons zijn;
  • de vernieuwingen wat duurzaam beleggen betreft, met nieuwe fondsen gericht op de klimaatproblematiek en impact investing; 
  • de organisatie van belangrijke evenementen, zoals onze Degroof Petercam Business Day en onze Vlaamse Ondernemers Top.
 • Internationalisering door:
  • de International Hub in Luxemburg, die de grensoverschrijdende samenwerking binnen de groep bevordert en instaat voor de activiteiten in de landen waar we niet beschikken over een lokale entiteit zoals in Portugal;
  • de integratie van Entheca Finance in Frankrijk, een Franse beheervennootschap die hoofdzakelijk is gericht op een cliënteel van ondernemers en grote private beleggers;
  • de geïntegreerde benadering voor de Eurometropool vanuit onze kantoren in Rijsel, Kortrijk en Doornik;
  • de opening van een vertegenwoordigingskantoor in Canada (Montreal).
Institutional Asset Management
 • 44,7 miljard euro activa onder beheer (bruto) met een nettokapitaalinstroom van ongeveer 900 miljoen euro.
 • Beheer van bijna 300 institutionele mandaten.
 • Voortzetting van onze internationale expansie, met meer dan 50% van de fondsen en mandaten die worden verkocht buiten België.
 • Gunstige langetermijnrendementen van de beleggingsfondsen in volatiele markten.
 • Oprichting van een gespecialiseerd team voor converteerbare obligaties in Parijs.
 • Aanhoudend sterke groei van succesvolle strategieën, zoals duurzame thematische aandelen (NewGems), obligaties uit groeilanden, (duurzame) Europese aandelen (Euroland), hoogrentende obligaties en niet-traditionele wereldwijde obligaties (Universalis).
 • Oprichting van Arvestar, een joint venture met Argenta Asset Management met als doel om het financieel beheer van de Argenta-pensioenspaarfondsen door DPAM te institutionaliseren.
 • Talrijke prijzen die de kwaliteit van het beheer en de rendementen van onze fondsen belonen:
  • L’Echo / De Tijd: Super Award voor de beste aandelen- en obligatiebeheerder over 5 jaar;
  • Thomson Reuters Lipper Awards: Bonds EUR High Yield, Listed European Real Estate, … ;
  • Scope Awards in Duitsland: beste obligatiebeheerder.
Asset Services
 • 34,8 miljard euro activa onder administratie (bruto).
 • Oprichting van een dertigtal nieuwe fondsen naar Belgisch en Luxemburgs recht.
 • Oprichting van twee Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Fonds d’Investissement Alternatif Réservé - FIAR), private equity-vehikels gespecialiseerd in risicokapitaal ten behoeve van hightech en de regeneratieve economie.
 • Hergroepering van alle diensten voor fondsen in een enkele entiteit, met name Degroof Petercam Asset Services (DPAS).
Investment Banking
 • 99 gerealiseerde mandaten in adviesverlening, fusies en overnames (M&A) en kapitaalmarktactiviteiten.
 • 45 M&A-opdrachten voor een totaalbedrag van 2,8 miljard euro, waarvan 16 in België (zoals ACV/Atlantic, Trustteam/Ardian, Woluwe Shopping/Eurocommercial Properties), 28 in Frankrijk (waaronder verschillende overnames voor Biogroup, Utac Ceram/FCDE, Transdev/Rethmann) en 1 in Spanje (Metropolis Grupo/Armonia).
 • 16 transacties op de aandelenmarkten waarvan 11 als bookrunner, zoals de beursintroductie op Euronext Brussels van de Britse biotechonderneming Acacia, de kapitaalverhogingen van Cofinimmo, IOW, TINC en Xior. Verhandeling van meer dan 110 miljoen euro aan aandelenblokken op de secundaire markt.
 • Omvangrijke transacties op de obligatiemarkten in België en Frankrijk, zoals de obligatie-uitgiftes van Befimmo en Apsys, de syndicaatslening van Dossche Mills, de terugkoop van obligaties van Orès en schuldfinanciering van Biogroup en Prodware.
 • Sterke activiteit van onze dealing desk in alle activaklassen wereldwijd, voor rekening van particulieren en institutionele beleggers van de groep.
 • Forse stijging van het volume aandelenoptieplannen. 
 • Verdere ontwikkeling op de lokale markt voor familiebedrijven in Luxemburg. 
 • Geslaagde lancering van de corporate finance-activiteiten in Spanje. 
 • Institutionele seminaries over Beneluxaandelen in sectoren zoals gezondheidszorg, consumptie en vastgoed in de belangrijkste internationale financiële hubs, zoals New York, Londen, Parijs, Milaan, Zürich, Brussel, Luxemburg en Madrid.
Kredieten
 • Nettoaangroei van het volume van de kredietportefeuille tot 2,1 miljard euro. 
 • Aanhoudend sterke dynamiek in grensoverschrijdende leningen (België, Luxemburg, Frankrijk). 
 • Verdere ontwikkeling van het aanbod van lombardkredieten die we aan Belgische, Luxemburgse, Franse, Spaanse en Zwitserse cliënten toekennen als alternatief voor traditionele hypothecaire leningen. 
 • Lichte afname van de gemiddelde kredietmarges in een competitief kredietklimaat. 
 • Uitstekende kwaliteit van de onderliggende kredietportefeuille waarbij we geen enkele bijkomende nettokredietprovisie hebben geregistreerd.
Verantwoord beleggen
 • Toename met 30% van de activa onder beheer via SRI-fondsen, of bijna 4 miljard euro belegd in 11 duurzame strategieën.
 • Volle inwerkingtreding van het Responsible Investment Competence Center dat ten dienste staat van alle research- en beleggingsteams van de groep. 
 • Ontwikkeling van nieuwe interne modellen en audits als aanvulling op het beslissingsproces voor beleggingen: impactverslagen voor ecologische, maatschappelijke en deugdelijk bestuur criteria (Environmental Social Governance), duurzaamheidsaudits, interne ontwikkeling van thematische key performance indicators (KPI’s) voor ESG-uitdagingen. 
 • Aandacht voor klimaatverandering en koolstofrisico: beoordeling van de koolstofuitstoot van alle beheerde portefeuilles en identificatie van de belangrijkste bijdragers en emittenten. 
 • Bijkomend engagement op het niveau van Degroof Petercam Asset Management (DPAM) als supporter van de Taskforce Climated-related Financial Disclosures (TCFD). 
 • Actief aandeelhouderschap van de Voting Advisory Board dat aan 538 algemene aandeelhoudersvergaderingen en over bijna 7 800 resoluties stemde.
 • Verdere internationale erkenning: 
 • Luxflag ESG-label voor alle duurzame strategieën;
 • Beste rating (A+) voor het naleven van de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI), voor het tweede opeenvolgende jaar; 
 • Top 10-positie in het Citywire-klassement van de beheervennootschappen met het sterkste ESG-engagement.
 • Deelname aan meerdere initiatieven voor collectief engagement, zoals het Cobalt Institute voor het duurzaam en verantwoord gebruik van kobalt, en de Investor Statement on Digital Rights for Corporate Accountability.
Private Equity
 • Globaal sterke rendementen, omvangrijke mobilisering van kapitaal en realisatie van zes nieuwe private beleggingen.
 • Ophaling van meer dan 100 miljoen Canadese dollar voor BDG-Appalaches II, ons tweede buy-outfonds dat gericht is op smallcaps in Canada. 
 • Ontwikkeling van een impact beleggingsfonds in samenwerking met onze Zwitserse partner Quadia. 
 • Lancering van Co-Investment Small-Cap Europe, eerste compartiment van een nieuwe FIPS-structuur (Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé) voor risicokapitaal, in samenwerking met Access Capital in Frankrijk. 
 • Geslaagde uitbreiding van het private equity-aanbod in Luxemburg.
 • Aanzienlijke uitkeringen in Green Fund II, Down 2 Earth en CVC Capital Partners 6. 
Financial Research
 • Publicatie van ons jaarlijkse Benelux Company Handbook en tweede editie van onze enquête ‘Family Business Owners Barometer’ in België en Luxemburg.
 • Sell-side analistenteam dat meer dan 130 in de Benelux genoteerde bedrijven nauwgezet opvolgt, goed voor meer dan 1 000 bedrijfsrapporten en 60 gedetailleerde verslagen over beursgenoteerde bedrijven. 
 • Uitbreiding van de sell-side research naar een ruimer cliënteel in Spanje en de Verenigde Staten. 
 • Buy-side researchteam bestaande uit aandelen- en kredietanalisten die een aanbevelingslijst opstellen voor meer dan 100 Europese en Amerikaanse aandelen en meer dan 500 hoogrentende en investment grade bedrijfsobligaties opvolgen.
Filantropie
 • Viering van de tiende verjaardag van Degroof Petercam Foundation. 
 • Animatie van negen workshops in de vijf landen van de groep, om onze collega’s bewust te maken van hun maatschappelijke impact en hen kennis te laten maken met sociaal ondernemerschap. 
 • Sessie met 120 medewerkers van de ‘next generation’ in het Havenhuis in Antwerpen voor een forum rond de circulaire economie, in samenwerking met de familiale groep Sibelco. 
 • Ophaling van 500 000 euro aan giften via het crowdfunding platform Gingo, voor de financiering van 31 sociale projecten in België en Luxemburg. 
 • Deelname aan de jaarlijkse top van de European Venture Philanthropy Association (EVPA) in Warschau. 
 • Aanstelling van een nieuwe externe bestuurder van de stichting: Dhr. Etienne Denoël, oud-directeur van McKinsey & Company, CEO van de ngo ‘Agir pour l’Enseignement’. 
 • 2 400 uur vrijwilligerswerk via de deelname van 340 collega’s aan de zesde editie van de Degroof Petercam Solidarity Days, alsook bloedinzamelingen en EHBO-opleidingen. 
 • Inzameling van fondsen door het Degroof Petercam Cycling Team ten voordele van de Belgische Stichting tegen Kanker.
 • Actieve deelname in Spanje aan Net Mentora (ondernemersnetwerk), en ondersteuning van het SJD Pediatric Cancer Center, de Fundació Banc Dels Aliments (voedselbank).
Digitalisering
 • ‘Digital Acceleration’-programma aangestuurd door het digitaal comité met als doel om de aanhoudende digitale transformatie van onze groep in goede banen te leiden, inclusief de ontwikkeling van innovatieve platforms, tools en werkmethodes.
 • Aanstelling van Xavier De Pauw, de voormalige CEO van MeDirect, als head of strategic innovation en als voorzitter van het digitaal comité. 
 • Nieuwe functionaliteiten voor My Degroof Petercam (MyDP), onze online tool voor het raadplegen van portefeuilles en rapportering, die zijn 10 000e gebruiker mocht verwelkomen.
 • Lancering van een digitaal platform voor de opening van rekeningen. 
 • Opzetten van de verzending van regelmatige updates op smartphones over de evolutie van de financiële markten en de beleggingsstrategie van ons belangrijkste patrimoniaal fonds, DP Global Strategy. 
 • Toename van de digitale expertise-uitwisseling met DPAM-cliënten dankzij multichannel publicatieplatforms, inclusief nieuwsbrieven, de MyDP-app en de nieuwe website voor fondsen beheerd door DPAM (dpamfunds.com).

Vestigingen

Activiteiten België Luxemburg Frankrijk Spanje Zwitserland Nederland Duitsland Italië
Private Banking
Institutional Asset Management
Investment Banking
Asset Services
 • België
 • Luxemburg
 • Frankrijk
 • Spanje
 • Zwitserland
 • Netherlands
 • Duitsland
 • Italië

België

Degroof Petercam (maatschappelijke zetel) Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11
Regionale kantoren

Antwerpen
T +32 3 233 88 48

Vlaams-Brabant
T +32 16 24 29 50

Waals-Brabant
T +32 10 24 12 22

Brussel
T +32 2 287 91 11

Kempen
T +32 14 24 69 40

Kust
T +32 5063 23 70

Zuid-West-Vlaanderen
T +32 56 26 54 00

Oost-Vlaanderen
T +32 9 266 13 66


Henegouwen
T +32 71 32 18 25

Luik
T +32 4 252 00 28

Limburg
T +32 11 77 14 60

Namen
T +32 81 42 00 21

Degroof Petercam Asset Management
Guimardstraat 18
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking
Guimardstraat 18 
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11

Luxemburg

Degroof Petercam Luxembourg
Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 45 35 45 1


Degroof Petercam Asset Services

Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 26 64 50 1


Degroof Petercam Insurance Broker
Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 45 89 22 21 00

Frankrijk

Degroof Petercam France
44, rue de Lisbonne
75008 Paris
T +33 1 73 44 56 50

Lille
28 bis, rue des Jardins
59000 Lille
T +33 3 20 74 53 96

Lyon
17, rue de la République
69002 Lyon
T +33 4 26 99 59 00

Degroof Petercam Investment Banking - France 
44, rue de Lisbonne 
75008 Paris 
T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France 
44, rue de Lisbonne 
75008 Paris 
T +33 1 73 44 56 50

Spanje

Degroof Petercam Spain
Main Office: 
Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 00

Corporate Headquarters:
Plaza del Ayuntamiento 26
46002 Valencia
T +34 96 353 20 94 

Bilbao
T +34 94 679 23 02

Madrid
T +34 91 523 98 90

Degroof Petercam SGIIC
Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 80

Degroof Petercam Asset Management
Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid
T +34 9 157 20 36 6

Degroof Petercam Investment Banking
Sucursal en España

Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 00

Zwitserland

Degroof Petercam Suisse
Place de l'Université 8 
1205 Genève
T +41 22 929 72 11

Netherlands

Degroof Petercam
Netherlands branch

De Entree 238A 7th Floor
1101 EE Amsterdam
T +31 20 573 54 16

Duitsland

Degroof Petercam Asset Management
Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main
T +49 69 274 015 295

Italië

Degroof Petercam Asset Management
Succursale Italiana

Via Monte di Piéta 21
20121 Milano
T +39 02 86337 223
België
Degroof Petercam (maatschappelijke zetel) Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11
Regionale kantoren

Antwerpen
T +32 3 233 88 48

Vlaams-Brabant
T +32 16 24 29 50

Waals-Brabant
T +32 10 24 12 22

Brussel
T +32 2 287 91 11

Kempen
T +32 14 24 69 40

Kust
T +32 5063 23 70

Zuid-West-Vlaanderen
T +32 56 26 54 00

Oost-Vlaanderen
T +32 9 266 13 66


Henegouwen
T +32 71 32 18 25

Luik
T +32 4 252 00 28

Limburg
T +32 11 77 14 60

Namen
T +32 81 42 00 21

Degroof Petercam Asset Management
Guimardstraat 18
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Investment Banking
Guimardstraat 18 
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11

Luxemburg

Degroof Petercam Luxembourg
Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 45 35 45 1


Degroof Petercam Asset Services

Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 26 64 50 1


Degroof Petercam Insurance Broker
Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 45 89 22 21 00

Frankrijk
Degroof Petercam France
44, rue de Lisbonne
75008 Paris
T +33 1 73 44 56 50

Lille
28 bis, rue des Jardins
59000 Lille
T +33 3 20 74 53 96

Lyon
17, rue de la République
69002 Lyon
T +33 4 26 99 59 00

Degroof Petercam Investment Banking - France 
44, rue de Lisbonne 
75008 Paris 
T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Asset Management - France 
44, rue de Lisbonne 
75008 Paris 
T +33 1 73 44 56 50
Spanje
Degroof Petercam Spain
Main Office: 
Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 00

Corporate Headquarters:
Plaza del Ayuntamiento 26
46002 Valencia
T +34 96 353 20 94 

Bilbao
T +34 94 679 23 02

Madrid
T +34 91 523 98 90

Degroof Petercam SGIIC
Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 80

Degroof Petercam Asset Management
Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid
T +34 9 157 20 36 6

Degroof Petercam Investment Banking
Sucursal en España

Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 00
Zwitserland
Degroof Petercam Suisse
Place de l'Université 8 
1205 Genève
T +41 22 929 72 11
Netherlands

Degroof Petercam
Netherlands branch

De Entree 238A 7th Floor
1101 EE Amsterdam
T +31 20 573 54 16

Duitsland
Degroof Petercam Asset Management
Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main
T +49 69 274 015 295
Italië
Degroof Petercam Asset Management
Succursale Italiana

Via Monte di Piéta 21
20121 Milano
T +39 02 86337 223